Att rädda liv

Transplantation av organ från en människa till en annan betraktas numera som en effektiv och etablerad behandlingsform av flera svåra och dödliga sjukdomar. I takt med att vi blir duktigare på att transplantera blir dock kön för patienter som väntar på ett eller flera organ allt längre. Trots hög donationsvilja är detta ett problem som Sverige delar med resten av världen. Bristen på organ från mänskliga givare har lett forskare till att undersöka möjligheten att transplantera celler, vävnader och organ från djur till människa. Många av dessa försök är dock fortfarande på ett mycket tidigt stadium.


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän

Dokument från den Heliga Stolen

Uttalande om xenotransplantationer från Påvliga livsakademin, 2001 (på engelska)

Anförande om organtransplantation av påven Johannes Paulus II, 2000 (på engelska)

Andra kyrkliga dokument

Att vårda livet; Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om vård i livets slutskede, 2002 

Yttrande från Stockholms katolska stift ang. Betänkandet (Ds 2003:57) Transplantationer räddar liv, 2004

Artiklar från tidskriften Signum

"Organdonation med förhinder" av Erwin Bischofberger. 1/2004

"Döden i livets tjänst" av Axel Carlberg. 8/2000

"Försiktighetsprincipen" av Erwin Bischofberger. 2/2000

"Transplantationer från djur" av Erwin Bischofberger. 8/1997

Andra relevanta dokument

Svenska Läkaresällskapets etiska riktlinjer för HLR, 2013

Kommentarer från Smer om rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor, 2013

Socialstyrelsens brev till hälso- och sjukvården om att inleda och avbryta intensivvårdsbehandling, att fastställa dödsfallet och donation, 2011

Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, uttalande om donationsförberedande behandling till döende patienter
– etiska, juridiska och medicinska perspektiv, 2010

Europarådets tilläggsprotokoll om transplantation av organ och vävnader, 2002 (på engelska)