Genetik

Utvecklingen inom genetiken går rasande fort. Nya forskningsresultat publiceras oavbrutet, och många sätter sin tillit till genetikens möjligheter. Man kan i dag ställa genetiska diagnoser som man inte hade kunnat drömma om för bara tio år sedan, men med tillgång till allt mer information om varandra utmanas människans integritet.

Kloning, forskning på stamceller och genetikens möjligheter att manipulera mänskligt liv är både fascinerande och skrämmande. För att få några axplock av det som händer inom genetiken är Respekts nyhetsklipp en utmärkt källa till information. Det lättaste sättet att hitta relevanta nyhetsklipp är att använda sökfunktionen högst upp till höger. Ta gärna hjälp av våra söktips!  

Under FAQ finns de vanligaste frågorna och svar som rör stamceller och kloning.
 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän

Dokument från den Heliga Stolen

Förklaring från Påvliga livsakademin om forskning på mänskliga stamceller, 2000 (på engelska)

Förklaring från Påvliga livsakademin om det mänskliga genomet, 1998 (på engelska) 

Förklaring från Påvliga livsakademin om kloning på människor, 1997 (på engelska)

Andra kyrkliga dokument

Yttrande från Katolska biskopsämbetet om Genetik, integritet och etik, 2004

Yttrande från Katolska biskopsämbetet om Rättslig reglering av stamcellsforskning, 2003

Genetikens möjligheter och faror. Uttalande från de nordiska katolska biskoparna, 2002

Uttalande från Katolska biskopsämbetet i frågan om forskning på embryonala stamceller, 2001

Artiklar från tidskriften Signum

"Sårbarhet som livets förtecken – om problematiken kring postnatal gendiagnostik" av Katharina Klöcker. 5/2015

"Den etiska cellen" av David Albert Jones. 7/2012

"En biomedicinsk revolution" av W. Malcolm Byrnes. 6/2010

"Livsvetenskapernas forskningsfront" av Erwin Bischofberger. 5/2008

"Utilitaristiskt bedrägeri i stamcellsforskningen" av John D. Hagen jr. 6/2007

"Politiken och etiken" av Erwin Bischofberger. 4/2004

"Dramat kring forskningen på stamcellar" av Erwin Bischofberger. 1/2002

"Stamcellsforskningens andra sida" av Stig Olsson. 1/2002

"Vem är min nästa?" av Axel Carlberg. 6/2001

"Biologins gränser och personens frihet" av Erwin Bischofberger. 3/2001

"Makten över liv och död" av Erwin Bischofberger. 4/2001

"Genomforskningens genombrott" av Erwin Bischofberger. 6/2000

"Biomakt och humanism" av Axel Carlberg. 5/2000

"Debatten om stamcellerna" av Erwin Bischofberger. 4/2000

"Biobanker och människans integritet" av Erwin Bischofberger. 4/1999

Andra relevanta dokument

Krönika från Smer:s ordförande: Etisk genväg för stamcellsterapin?, 2014

Smer rapport: Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter, 2013

Smer kortfattad rapport: Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter, 2013

Kommentarer från Smer på rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor, 2013

UNESCO:s allmänna förklaring om bioetik och mänskliga rättigheter, 2005 (på engelska)

UNESCO:s allmänna förklaring om det mänskliga genomet, 1997 (på engelska) 

Europarådets tilläggsprotokoll om kloning, 1998 (på engelska)

Europarådets tilläggsprotokoll om kloning, 1998 (på svenska)

CODEX regler och riktlinjer för forskning

Parkinsonspatient: därför anser jag att forskning på mänskliga embryon är fel. Artikel av Mark Derr i New York Times, februari 2004

FN:s resolution om kloning av människor, 2005 (på engelska)

Lagligt att tillverka barn enbart för organdonation. Debattartikel i Dagens Nyheter mars 2007.

Sjukvården inte rustad för att möta nya krav från allmänheten. Artikel från Läkartidningen mars 2008.

Tio år med preimplantatorisk genetisk diagnostik i Sverige. Artikel från Läkartidningen april 2008.

Ny väg öppnad för cellterapi och regenerativ medicin. Artikel från Läkartidningen maj 2008.

Föråldrad syn styr forskning med stamceller. Artikel från Svenska Dagbladet februari 2012.