Brev till SvD:s chefredaktör och ansvarig utgivare Lena K Samuelsson med anledning av Anna Larssons krönika

Detta brev skickades till Svenska Dagbladets chefredaktör och fyra ställföreträdande chefredaktörer dagen efter tidningen publicerat krönikan De heliga spermierna dödar miljoner kvinnor. Ingen av de fem adressaterna i Svenska Dagbladets ledningar har reagerat på brevet, eller besvarat brevets frågor. 

Hej Lena

Jag skriver till dig med anledning av Anna Larssons kolumn De heliga spermierna dödar miljoner kvinnor, som publicerades i Svenska Dagbladet i fredags. Jag har tidigare varit i kontakt med Anna Larsson angående hennes kolumner; det är inte första gången hon kritiserar katolska kyrkan, men i denna kolumn är påhoppen av så pass allvarlig karaktär, att jag kontaktar dig som ansvarig utgivare för SvD.

Anna Larsson har all rätt i världen att uttrycka sig kritiskt mot katolska kyrkan. Det jag, och många katoliker med mig, upprörs över är den nedlåtande tonen och de direkta påhoppen på vår ledning. Jag har förståelse för att kolumnerna i SvD inte nödvändigtvis representerar tidningens hållning, men något ansvar och omdöme måste finnas från tidningens ledning vad gäller kolumnernas innehåll. Jag frågar dig därför följande, och ber om svar från dig, eller någon annan representant från tidningens ledning så snart som möjligt:

1. Ser sig SvD fortfarande som en seriös kvalitetstidning? Att uttrycka sig i de termer Anna Larsson har valt om den andliga ledaren för världens största trossamfund är inget jag förväntar mig av en tidning som SvD, och jag har inte i någon av de andra europeiska kvalitetsdagstidningarna, som jag följer regelbundet, funnit liknande lågvattenmärke.

2. Skulle SvD publicera en kolumn med samma grova påhopp (”små onda män”, ”ogift 81-åringen i lustig hatt”, ”gubbe i klänning”) på ledningen för något annat trossamfund, t.ex. muslimska imamer, judiska rabbiner eller Svenska kyrkans ärkebiskop?

3. Skulle SvD publicera en kolumn med samma kränkande, nedlåtande ton mot någon annan minoritetsgrupp i Sverige, t.ex. vegetarianer eller homosexuella?

4. Det är inte, som jag skrev tidigare, första gången Anna Larsson uttalar sig mot katolska kyrkan. Ingen av de andra kolumnisterna har på detta sätt upprepade gånger skrivit om något trossamfund eller annan minoritetsgrupp. Är detta en olycklig slump, eller reflekterar det en generell hållning från SvD mot katolska kyrkan?

5. Anna Larsson har, förutom en inskränkt syn på katolska kyrkan, ett allvarligt fel i sin krönika. Jag, och alla katoliker med mig, skulle uppskatta mycket om hon iddes kontrollera sina teser, innan hon presenterar dem som faktum. Felaktigheten är följande: ”… utfärdar de [små onda män] fördömande på löpande band. Av homosexualitet.” Katolska kyrkan fördömer, till skillnad från vissa andra kristna kyrkor, INTE homosexualitet. Jag citerar från katolska kyrkans katekes: ”Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas.” Vore det inte en idé om SvD bemödade sig att inte publicera felaktigheter, särskilt inte sådana, som kan ha mycket allvarliga konsekvenser?

6. Anna Larsson insinuerar att katolska kyrkans hållning till artificiella preventivmedel är en av huvudorsakerna till att 33 miljoner människor (enligt UNAIDS, FN:s organ för hiv/aids) i dag lever med hiv. (f.ö. inte 42 miljoner, som Anna Larsson skriver). Har Anna Larsson månne tänkt på, att om alla nu levde enligt katolska kyrkans lära om trohet inom äktenskapet, så skulle vi inte ha någon hiv-epidemi att tala om?

7. Anna Larsson talar också om ”biståndsarbetare i motvind, inte bara motarbetade av Vatikanen”. Har Anna Larsson betänkt det faktum, att katolska kyrkan är i särklass den största privata vårdgivare av aidssjuka i Afrika? I Kenya, till exempel, omhändertas mer än hälften av alla aidssjuka av katolska vårdinrättningar, och i många av de hårdast drabbade och fattigaste afrikanska länderna finns katolska vårdinrättningar på platser där andra organisationer inte kan eller vill vara närvarande.

Lena, jag ser fram emot ditt svar, och jag vill att du ska veta att vi är många katoliker som ser ytterst allvarligt och med stor sorg på det övertramp SvD har gjort med denna kolumn.


Vänliga hälsningar,


Helena D’Arcy
Ordförande för Respekt, den katolska rörelsen för värnandet om människolivet


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän