Beställ livsslutsdirektiv

Debatten om dödshjälp och livsuppehållande behandlingar har gjort frågan om livsslutsdirektiv högaktuell. Redan idag, trots att någon lag ännu inte antagits, är ett dokument som undertecknats av fri vilja och bevittnats juridiskt gällande. Det ger anhöriga och vårdpersonal underlag för beslut om den sjuke inte kan föra sin egen talan.

I juni 2006 fick landets katolska hushåll tillskickat ett sådant livsslutsdirektiv. Där kan var och en fylla i uppgifter om närstående som ska informeras vid livshotande tillstånd samt en uppmaning att kontakta en katolsk själasörjare. Användaren uppmanas också ta ställning till obduktion och organtransplantation. Det underskrivna dokumentet ska bevittnas av två personer.

Ytterligare exemplar av direktivet kan erhållas från Respekt på tel. 08-50 55 76 86, e-post info@respektlivet.nu. Du kan också hämta hem direktivet i pdf-format via länken till höger.

Vid frågor kring livsslutsdirektivet, kontakta Respekt. 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän