Artiklar om abort

På denna sida finns länkar till de flesta artiklar om abort, fosterdiagnostik samt andra ämnen som berör livets början som publicerades 2008 - 2011.

Nej till subventionerade aborter för utländska kvinnor
Läs inlägget på Newsmill >>

Subventionera abort för utländska kvinnor
Läs debattartikeln i Expressen >>

Antalet transplantationer ökade kraftigt 2011
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Donationsreglerna ses över
Läs artikeln i Vårdfokus >>

71-åring kräver hjälp med provrörsbefruktning
Läs artikeln i Vårdfokus >>

16 år och bar på tvillingar
Läs artikeln i Gotlands Allehanda >>

Är det bara ytan som räknas?
Läs ledaren i Signum >>

Sveriges största medicinska forskningssatsning stoppas
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Världens minsta överlevande barn
Se listan på en nätdatabas från University of Iowa >>

Prematur tredje minsta att överleva
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Avhoppad abortläkare vägras asyl
Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webb >>

Diagnosticerande på gott och ont –  neuropsykiatri som ett tecken i tiden
Läs artikeln i Signum >>

Är verkligen abortregister i Sverige alltför kontroversiellt?
Läs inlägget på Signums webbsida >>

Vem tänker på barnen?
Läs ledaren i Världen idag >>

För tidigt ta ställning om surrogatmödraskap
Läs notisen i Läkartidningen >>

Lovande resultat med genterapi hos patienter med allvarlig blödarsjuka
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Kristdemokrater kritiserar nej till abortregister
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Göran Hägglund avvisar abortregister
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Fira Livets söndag - för barnens skull!
Läs ledaren i Världen idag >>

Recepttvång på abortpiller för unga kvar i USA
Läs notisen på Sveriges Radios webb >>

Depression vanligare med minipiller
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Stamceller fick hjärtat att pumpa bättre
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Arbeiderpartiet vill ha tidigt ultraljud
Läs artikeln i Världen idag >>

Klart ökad livslängd hos brittiska HIV-patienter
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Film om det ofödda barnets utveckling av Alexander Tsiaras >>

Marte vann mot statsminister Jan Stoltenberg
Läs artikeln i Världen idag >>

Preventivmedel blir gratis i Norrbotten
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Svensk rätt når inte europeisk minimistandard"
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ska vi skapa mänskliga djur?
Läs artikeln i Forskning & Framsteg >>

Ifrågasätt själviska nedfrysningar!
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Religion och etik - om Gud som moralfilosof
Lyssna på filosofiska rummet söndag 4 dec kl 17.00 >>

»Erbjud KUB bara till dem som efterfrågar det aktivt«
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation: en ny utredning om assisterad befruktning behövs
Läs pressmeddelandet på My news desk >>

Inget har hänt efter larmrapport
Läs artikeln i Dagen >>

RFSL erbjuder hemliga hivtest
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

FN-organ kritiserar Sveriges många domar mot hiv-smittade
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Sterilisering kan strida mot grundlagen
Läs artikeln i Riksdag & Departement >>

Transplantation av njure från levande givare - en framgångssaga
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ny genteknik skapar nervceller från hudceller
Läs artikeln i Läkartidningen >>

För tidigt födda har ökad dödlighet som vuxna
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Karin Bojs: Kanyler och kolonialister bakom aids
Läs vetenskapskrönikan i Dagens Nyheter >>

Svenska kliniker väljer rätt slags spermadonatorer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Parkinson och alzheimer kostar samhället allt mer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Lika behandlas lika också i palliativ vård
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Även värdebaserad behandling ska ges på patientens villkor
Läs repliken i Läkartidningen >>

Abortutredning har lett till få åtgärder
Läs artikeln i Världen idag >>

Strupe nybildades med stamceller
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Krav på ny abortlag i Spanien
Läs notisen i Kyrkans Tidning >>

Hippokrates i vår tid
Läs artikeln i Läkartidningen >>

En människas nöd ska mötas med vård
Läs insändaren i Dagen >>

Fortsatt trend mot utsortering
Läs ledaren i Dagen >>

Lagändring behövs
Läs debattartikeln i Läkartidnignen >>

Psykiatri och människovärde hör ihop
Läs ledaren i Kyrkans Tidning >>

Barnlängtan och teknik
Läs ledaren i Helsingborgs Dagblad >>

Experter vill ha lagstiftning kring nedfrysningen av ägg
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Singlar fryser ner sina ägg
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Fler aborter av skadade foster
Läs artikeln i Dagen >>

Odell vill ändra abortreglerna
Läs notisen på Sveriges Radios webb >>

Samvetsfrihet hotar inte rätten till abort
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

Nu kan singlar frysa sina ägg
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Stamceller skapat från klonat mänskligt embryo
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ingen "äger" sin kropp
Läs kommentaren i Världen idag >>

Rätten att få barn är inte absolut
Läs kolumnen i Svenska Dagbladet >>

"De har inte ens stöd i sina egna partier"
Läs artikeln i Dagen >>

Det mesta var sämre förr
Läs kolumnen i Ny Tid >>

USA: Nej till laddat abortförslag
Läs notisen i Göteborgs-Posten >>

Aborter på basis av kön allt vanligare
Läs artikeln på YLE:s webb >>

Folkomröstning kan förbjuda p-piller
Läs artikeln i Aftonbladet >>

P-piller blir nästa måltavla
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

Abort är inget alternativ till preventivmedel
Läs krönikan i Alingsås Tidning >>

Äggfrysning väcker viktiga frågor
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

"Säker abort en mänsklig rättighet"
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Dödens nätverk i riksdagen
Läs ledaren i Smålandsposten >

Fick barn vid 57 - nu ångrar hon sig
Läs artikeln i Expressen >> 

Dålig lön det minsta problemet
Läs debattartikeln i Dagen >> 

Politikerna håller fast vid abortförbud
Läs artikeln i Dagens Nyheter >> 

"Barnläkarfallet påverkar inte alls frågan om smärtlindring"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >> 

Lättare bestämma blodgrupp med ny typ av fosterdiagnostik
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Lägg inte skulden på de fattiga
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Varje nyfödd ska erbjudas en dräglig standard
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Barnlängtande par nekas provrörsbefruktning ”Inseminationer ger lika goda chanser”
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Jättestudien Lifegene inte etiskt granskad
Läs artikeln i BiotechSweden >>

Apropå! Möjligheten att bedriva forskning på svårt sjuka äldre - Vi hoppas på snar lagändring
Läs artikeln i Läkartidningen >>

De adopterade en flicka med hjärtfel
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Fler aborter men inte färre födda barn resultatet av ny fosterdiagnostik
Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen >>

Fler aborter med ny fosterdiagnostik
Läs artikeln i Vårdfokus >>

ICM: Abort är en uppgift för barnmorskor
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Människan är lösningen, inte problemet
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Fri abort försvinner om PP vinner valet i Spanien
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

"Larm om p-piller ökar aborterna"
Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren >>

Glada Hudik har gett våra barn människovärde
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ökad risk för äggstockscancer efter IVF-behandling
Läs artikeln i Läkemedelsvärlden >>

Lagstifta om barnkonventionen
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Brist på donerade ägg på sjukhusen
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Högre risk med moderna p-piller
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Aborter och gamlingar
Läs Kjell Albin Abrahamssons krönika i Norra Skånes Tidning >>

Lika bör behandlas lika - men vad är lika?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Bok om funktionshinder vill inspirera till gruppsamtal
Läs recensionen i Läkartidningen >>

Professor vill ändra donationslagen
Läs artikeln i Östgöta Correspondenten >>

"Barnläkarmålet ett nederlag för alla patienter i Sverige"
Läs Torbjön Tännsjös debattartikel på DN Debatt >>

Dom ger skydd mot mänskligt embryo
Läs artikeln i Världen idag >>

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen i Sverige
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Patent i EU ska värna ”mänsklig värdighet”
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Så planerar unga barn efter karriären
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Etiskt tillstånd bör ges för forskning på svårt sjuka äldre
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Livmoder uthyres
Läs ledaren i Östgöta Correspondenten >>

Män får skylla sig själva om de råkar bli farsor
Läs kolumnen i Aftonbladet >>

Antalet aborter minskar
Läs artikeln (från Finland) på YLE:s webb >>

Stamcellspatent stoppas av EU
Läs artikeln på SVT:s webb >>

"EU-dom begränsar stamcellsforskning"
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

Det råder stor brist på organ
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios P1-morgon >>

Allt som är möjligt är inte rätt
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Abort är en mänsklig rättighet - även i Polen
Läs debattartikeln i Expressen >>

Varför ska bara de sjuka få dö?
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

Rekordfå barnlösa
Läs artikeln i Fokus >>

Svåra frågor måste få plats
Läs krönikan i Dagen >>

Barnlösa tvingas ut i lagens utkant
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Barn ingen rättighet
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

EU-regel ska ge säkrare transplantationer
Läs artikeln i Riksdag & Departement >>

Statens styrprinciper kan strida mot prioriterings­plattformen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Nätverk motionerar för dödshjälp
Läs artikeln i Riksdag & Departement >>

Etiskt förslag att betala för organdonation
Läs artikeln i Barometern >>

Ny banbrytande kloningsteknik
Läs notisen på SVT:s webb >>

”Ny lagstiftning krävs för äldre som inte själva kan fatta beslut”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

SBU detaljgranskar metod för icke-invasiv RhD-bestämning
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Nätverket i riksdagen som vill införa dödshjälp
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Abortfrågan är avgörande för presidentvalet
Läs krönikan i Expressen >>

Kan leda till könsselektiva aborter
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Lättare bestämma blodgrupp med ny typ av fosterdiagnostik
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Snabbfrysta ägg konstbefruktas
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Lyd Europarådet, socialministern!
Läs ledaren i Världen idag >>

"Kalla mig gärna dödsmorska"
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Argentinare kräver svar om abortlag
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Strukturerad rådgivning kan minska antalet aborter betydligt
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Troende brittiska sjuksköterskor slipper delta i abortverksamhet
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Aborter laddad valfråga i Polen
Se inslaget i Sveriges Television >>

Republikan vill tvinga kvinnor till ultraljud före abort
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Preventivmedel medförde fördubblad risk för HIV
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Europa mot flickaborter
Läs ledaren i Dagen >>

Viktig ventil efter svåra beslut
Läs artikeln i Kyrkans Tidning >>

Strängare abortlag utmanad
Läs notisen på SVT:s webb >>

"Rummet fylls med frid när någon dör"
Läs artikeln i Kommunalarbetaren >>

"Förenkling ger sämre samtalsklimat"
Läs repliken av Anders Piltz i Sydsvenska Dagbladet >>

"Befria etiken från religionen"
Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Måste jag skilja mig för att få ett barn till?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Livmödrar är inga varor
Läs ledaren i Dalarnas Tidningar >>

Mer blod i ny biobank
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Surrogatmammor i Indien
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Barnlöshet är inget lyxproblem
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Gabriella föddes i vecka 26
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Handläggning vid hotande förtidsbörd
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Åtalet som rör upp känslor
Läs ledaren i Läkartidningen >>

Arvprinsen tänker stoppa abortlagen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Abortfrågan är infekterad i Polen
Lyssna på Studio Ett i Sveriges Radio >>

Rätten till frivilligt föräldraskap
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

Akademiska startar äggbank
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Riskerna med IVF är små och minskar för både barn och mödrar
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Strängare abortlagar het fråga i Polen inför val
Läs artikeln på Sverges Radios webb >>

Delade meningar om undersökning
Läs artikeln i Kristianstadsbladet >>

Assisterad befruktning för lesbiska utreds på nytt
Läs artikeln i Sundsvalls Tidning >>

Abortdöden - lika för alla
Läs kolumnen i Världen idag >>

Stamceller sprutas in i hjärtat
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

"Olle har ett jättebra liv"
Läs artikeln i Expressen >>

Svårt få rätt hjälp
Läs artikeln i Expressen >>

Livet blir inte som planerat
Läs artikeln i Expressen >>

Föräldrar till utvecklingsstörda slutar ofta jobba
Läs artikeln i Expressen >>

Höj kraven på ledamöter i statliga etiska råd
Läs debattartikeln på Newsmill >>

Saknas: 160 miljoner kvinnor - i hela världen
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Fler barn med Downs syndrom aborteras
Läs artikeln i Expressen >>

"Hon var lika välkommen"
Läs artikeln i Expressen >>

Orimligt att Polen hotar aborträtten
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Perry arg över bakslag för abortlag
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Intervju med Nasrin Sjögren, abortmotståndare
Lyssna på Morgonpasset i Sveriges Radios P3 >>

Stamceller i hjärtat skapar kardiomyocyter
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Många är inte medvetna om riskerna"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Handlingsplan för färre aborter dröjer
Läs artikeln i Världen idag >>

"Svag inkomst inte skäl till abort"
Läs artikeln i Världen idag >>

Behöver antalet aborter i Sverige minska?
Läs enkätsvaren från riksdagspartierna i Världen idag >>

Färre äldre vuxna aborterar
Läs artikeln i Dagens Medisin (på norska) >>

Regler för barnfabiken
Läs krönikan om designerbarn i Berlingske Tidende (på danska) >>

Medicinsk vetenskap skapar nya etiska dilemman
Läs intervjun i Sans Magasin >>

Etikrond om svårt vårdbeslut underlättar återhämtningen
Läs artikeln på Sunt livs webb >>

Hårceller blir hjärtceller
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

”Barn är ingen mänsklig rättighet”
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Sverige bör genomföra planerad livmodertransplantation
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Effektiv vård även från icke-läkare
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio >>

Upprop om bönedag för den svenska sjukvården
Läs artikeln i Dagen >>

Omänsklig utsortering fortsätter
Läs kommentaren i Världen idag >>

Bilder på aborterade foster kan rädda liv
Läs debattartikeln i Dagen >>

Tala klarspråk om abort!
Läs debattartikeln i Sala Allehanda >>

Fler utreds för ny livmoder
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Forskare utrustar kroppen med en antikroppsarmé mot cancer  
Läs artikeln på Newzglobe>>

"Färre aborter med ökat ekonomiskt stöd"  
Läs artikeln i Världen idag >>

Krävs ett vägledande fall i Sverige  
Läs artikeln i Världen idag >>

Tronarvingar och cellklumpar  
Läs ledaren i Världen idag >>

Nya stamceller på väg till patienterna
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ny abortlag väcker känslor i Ryssland  
Läs artikeln på YLE:s webb >>

Fanatiskt abortmotstånd  
Läs ledaren i GT Expressen >>

Ägg blir fråga för Socialstyrelsen  
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Vi vill låta bilderna tala"  
Läs artikeln i Aftonbladet >>

"Skrämsel skapar ångest - inte färre aborter"  
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Slapp göra abortrelaterat arbete  
Läs artikeln i Världen idag >>

Pro life for dummies  
Läs kommentaren i Världen idag >>

Aborter - viktig fråga inför valet i USA  
Lyssna på inslaget i Sveriges Radios Studio Ett >>

De nya reglerna välkomnas  
Läs artikeln i Gefle Dagblad >>

Dags att Sverige samtalar om abort  
Läs ledaren i Världen idag >>

Svårt sjuka ska få avsluta livsuppehållande behandling
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Vi tjejer har tröttnat på p-medel
Läs krönikan om aborter i Gotlands Tidningar >>

Slipper arbeta på abortklinik  
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Svåra men nödvändiga val
Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning >>

Synen på konstbefruktning inom islam och katolicismen
Lyssna på Människor och tro i Sveriges Radio >>

Blodprov på modern säkert sätt att avslöja fostrets kön  
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Ett aborterat barn är inte alltid oönskat  
Läs debattartikeln i Dagen >>

Donatorn 137 sökes  
Lyssna på Sveriges Radios Tendens om barn till anonyma donatorer >>

Anti-abortlastbil rullar åter igen i Stockholm  
Läs artikeln i Dagen >>

När tekniken går vilse 
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

SD ger pro-life huvudvärk 
Läs artikeln i Världen idag >>

Allt mer och allt diffusare etik 
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Danska Downsrön kritiseras 
Läs artikeln på SVT:s hemsida >>

Många avstår från fostervattenprov 
Läs artikeln i Falu Kuriren >>

KD orolig för bortsorterade foster 
Läs artikeln i Falu Kuriren >>

Vanligt med abort av flickor i Indien 
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Mitt hjärta kan bli ditt 
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Jakten på den perfekta människan 
Läs ledaren i Östgöra Correspondenten >>

Skydda även de svaga 
Läs ledaren i Dagen >>

Svår debatt om Downs syndrom 
Läs ledaren i Expressen >>

Många danskar väljer bort barn med Downs syndrom 
Läs artikeln i Expressen >>

Använd bilder i abortdebatten 
Läs debattartikeln i Dagen >>

Sänk tidsgränserna för abort 
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Beröringsskäck styr KD i abortfrågan 
Läs debattartikeln i Dagen >>

Tabubelagd tystnad bruten 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Majoritet för dödshjälp i Finland 
Läs notisen i Skånska Dagbladet >>

Två människors liv på spel 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Abortlagstiftningen borde bekymra mer 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Abort
Lyssna på debatten i Studio Ett i Sveriges Radio >>

Downs syndrom på väg bort
Lyssna på debatten i Studio Ett i Sveriges Radio >>

Krav på snar lösning av ställföreträdarfrågan 
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Par tvingades lämna tillbaka sin adoptivson 
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Vem lyssnar på personalen? 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Världens första livmodertransplantation på gång 
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Jämlik vård gäller inte barnlösa 
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Aborträtten bygger på livsduglighet - men jag var knappast livsduglig 
Läs debattartikeln på SVT:s webb >>

Studie på medvetslösa stoppas 
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Etisk strid om våra första bloddroppar 
Läs artikeln i Forskning & Framsteg >>

Svensk abortpolitik på export 
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortgränsen ingen fråga för politiker 
Läs artikeln i Världen idag >>

Orimligt att all aktivitet i hjärnan ska ha upphört 
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Göm inte sanningen 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Sara fick barn i nian 
Läs reportaget i Sundsvalls Tidning >>

Ungern tar EU-pengar till anti-abortkampanj 
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Märklig tolkning av abortstatistiken" 
Läs artikeln i Dagen >>

Nytt språkbruk avslöjar ny abortetik 
Läs debattartikeln i Dagen >>

Var är den värdiga abortdebatten? 
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

Blir vi barnlösa av gifterna som finns i våra hem? 
Läs artikeln i Expressen >>

Laddat om sena aborter
Lyssna på reportaget i Sveriges Radio >>

Förbjudna frågor 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Gianna Jessen överlevde att bli aborterad 
Läs artikeln i Dagen >>

"Det behövs en annan ton i abortdebatten"
Läs artikeln i Världen idag >>

Jag ställer andra frågor än de medicinska
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Abortdebatten: "Förebyggande arbete viktigast"
Läs artikeln i Bohuslänningen >>

Det är ingen mänsklig rättighet att behandla ofödda som sopor
Läs debattartikeln på SVT Debatt >>

Det som inte fick sägas i Dagens Nyheter 
Läs ledaren i Dagen >>

Majoritet för gentest för sjukdomar
Läs artikeln i Dagen >>

Forskare har lyckats omprogrammera celler
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Marcus Birro förvirrar om aborter
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Birros abortartikel stoppades av DN
Läs artikeln i Dagen >>

Experterna är inget prästerskap i abortdebatten
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Adoption istället för abort? 
Läs artikeln i Världen idag där Respekt uttalar sig om den aktuella debatten >>

Adoption istället för abort? 
Se inslaget på SVT:s Gomorron Sverige >>

Nu visar Kristdemokraterna sitt rätta ansikte i abortfrågan
Läs debattartikeln på SVT Debatt >>

Kvinnor som gör abort är inga kvinnomördare, Gomér
Läs debattartikeln på SVT Debatt >>

Min roman - en fiktiv historia
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Wijkmarks tolkning av naturrätt låter mer som rättighetsetik 
Läs repliken i Läkartidningen >>

Detta som KD inte behöver
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Papperslösa ska få vård
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"Vi måste bli bättre på landstingsnivå"
Läs intervjun med Göran Hägglund i Svenska Dagbladet >>

Jagland tvivlar på nytt beslut om samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Spermadonator spred sjukdom
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Människosynen måste styra abortlagarna
Läs debattartikeln i Dagen >>

Gentester dåliga på att förutsäga risk för sjukdom
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

- Adoptera istället för att abortera
Läs artikeln i Aftonbladet >>

KD-kvinna: Föd och adoptera bort i stället för abort
Se inslaget i Rapport >>

Hud har gjorts om till nerver
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Sviktande organdonationer
Läs artikeln i Dagens Sjuksköterska >>

Könsaborter ökar i Indien
Läs artikeln i Världen idag >>

Ny metod kan minska organbristen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

De sena aborterna behövs
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Lämna tidsgränsen för abort oförändrad
Läs ledaren i Ystads Allehanda >>

Stor andel abortsökande kvinnor bär på trauman
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Hägglund: Det måste vara påsfrestande
Läs intervjun med Göran Hägglund om abortdebatten i Dagen >>

Professorn: De är inte livsdugliga
Läs artikeln i Dagen >>

Årets sommarutställning i sjukhusmiljö
Läs artikeln i Lokaltidningen Ljungby >>

Odell nöjd med nedlagda röster om samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Professor om sena aborter: Vikigast att abortmetoden är bra för kvinnan
Läs artikeln i Världen idag >>

Mer regel än undantag att sena aborter beviljas
Läs artikeln i Världen idag >>

Socialministern: Rätt att inte ändra lagen om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

”Föds foster levande är det som ett barn”
Läs artikeln i Dagen >>

Levande aborterade foster inte helt ovanligt
Läs artikeln i Dagen >>

Aborträtten ska inte skuldbeläggas
Läs ledaren i Södermanlands Nyheter >>

Ledande forskare uttalar sig i abortdebatten
Läs inlägget på Seglora smedjas webbsida >>

Underlätta för de ensamma mammorna
Läs debattartikeln om abort i Svenska Dagbladet >>

Svaret väcker nya frågor
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Kan vi prata om abort?
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Den sena aborträtten får inte vara en helig ko
Läs ledaren i Västerviks-Tidningen >>

KDU kräver insatser för foster som överlever abort
Läs artikeln i Världen idag >>

Nybrutalismen och respekten för livet
Läs Ulla Gudmundsons krönika i Kyrkans Tidning >>

Större ödmjukhet inför livets svåra frågor efterlyses
Läs ledaren i Barometern >>

Samvetsvägran i vården
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

S rasande på SD om abortfrågan
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Individualiserad medicin baserad på genetik dröjer - varför?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Kvinnokliniker teg om levande foster
Läs artikeln i Världen idag >>

Ingen ökning av hiv under 2010
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Aborterade fostret andades
Läs artikeln i Expressen >>

"Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon"
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Svårt ta ställning till metodval
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Experter ska se över om rutiner för aborter behöver ändras
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Biskop sörjer nej till samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Otyglad organhandel drabbar fattiga kineser
Läs artikeln i Fria Tidningen >>

Arborelius rasar mot nekad samvetsfrihet
Läs artikeln i Dagen >>

Nya regler som betonar självbestämmandet välkomnas
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Halef vill tillåta vårdpersonal att säga nej till abort
Läs artikeln i Länstidningen Södertälje >>

Gentester ska regleras
Läs artikeln i Biotech Sweden >>

Hägglund: samvetsfrihet viktig
Läs artikeln i Världen idag >>

Vi respekterar rätten till samvetsfrihet
Läs repliken i Svenska Dagbladet >>

Vill KD att läkare ska få vägra kvinnor vård?
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Beslut som ställer frågor
Läs kommentaren i Världen idag >>

Ingen ökning av hiv under 2010
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Surrogatdebatt i startgroparna
Läs artikeln på RFSL:s hemsida >>

Den förbjudna diskussionen
Läs ledaren i Dagen >>

"Beklagligt att riksdagen inte bejakar den grundläggande rätten"
Läs artikeln i Dagen >>

Riksdagen: nej till samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Vårdpersonal får inte hänvisa till sitt samvete
Läs artikeln i Dagen >>

Samvetsfriheten i farozonen
Läs artikeln i Världen idag >>

KD släppte igenom betänkande med åsikter de inte delar: en miss
Läs artikeln i Dagen >>

Sverige uselt på att hitta donatorer
Läs artikeln i Smålandsposten >>

Framgångsrik odling av retinaceller
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Sveriges försök att inskränka samvetsfriheten är ren nykolonialism
Läs artikeln på Newsmill >>

En otäck handel
Läs ledarkrönikan i Gefle Dagblad >>

Prestationssnobben fick nog av det normala
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Leversjuk nioåring i unik operation
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Frågorna vi tiger om
Läs ledaren i Världen idag >>

Iranska staten köpte en frisk njure åt Amir
Läs mer på Sveriges Radios hemsida och lyssna på programmet Organshopping >>

RFSU ligger bakom Sveriges abortpolitik
Läs artikeln i Världen idag >>

Kvinnans rätt till sin egen kropp är fortfarande i fokus för feminismen
Läs artikeln från Stockholms universitet >>

Vad vet partiet om abortfrågan?
Läs ledaren i Norrländska Socialdemokraten >>

Alf Svensson om abortdebatten: "Vi behöver ett ödmjukt tonläge"
Läs artikeln i Världen idag >>

Petra, 35, blev påkörd bakifrån
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Laga mig!
Se vetenskapsmagasinet på SVT om stamceller >>

Stamcellsforskare vann viktig seger
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Mattias Irving kallar foster för "cellklumpar"
Läs artikeln i Världen idag >> 

Plats i korridoren
Läs ledaren i Dagen >>

”Om Socialstyrelsens förslag gällt hade jag varit död i dag”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Organhandel helt fel väg
Läs ledaren i Göteborgs Posten >>

Kristdemokraterna välkomnar abortdebatt
Läs artikeln i Världen idag >> 

"Blåsippors rättsskydd högre än oönskade fosters"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >> 

"Abort handlar faktiskt om liv och död"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >> 

Staffan Bergström: "Säkrare illegala aborter är en plikt"
Läs intervjun i Sans >> 

BBC visar cancerpatients sista andetag
Läs artikeln på journalisten.se >> 

Kineser ska lockas donera organ
Läs artikeln i Östersunds-Posten >> 

Sverige kan avgöra striden om kvinnans kropp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >> 

Svenskar kringgår lagen om organdonationer
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ungern skärper abortpolitiken
Läs artikeln i Världen idag >> 

"Förödande om svensk abortlagstiftning urholkas"
Läs repliken i Dagens Nyheter >> 

"Fostret ska inte lämnas ensamt"
Läs artikeln i Världen idag >> 

Det borde vara en självklarhet att få dö under värdiga former
Läs ledaren i Dagens Medicin >> 

Stora luckor i journaler vid vård i livets slutskede
Läs artikeln i Läkartidningen >> 

Svenska palliativregistret har vetenskapliga brister
Läs artikeln i Läkartidningen >> 

Hustrun dog innan han fick donera
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >> 

"Vi vill inte begränsa kvinnors rätt till abort"
Läs repliken i Dagens Nyheter >> 

Nu kan du frysa ägg i väntan på den rätte
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Spermadonation vid 22 Marie-Helenas val
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Färre organdonationer trots fler villiga givare
Läs artikeln på Sveriges Radios webb >>

"Dags för samhället att nyansera synen på abort"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >> 

"Unket förslag om att inskränka aborträtten"
Läs repliken i Dagens Nyheter >> 

"Inget stöd för ändrad abortlag"
Läs repliken i Dagens Nyheter >> 

Priset är för högt
Läs ledaren om organdonation i Dagens Nyheter >> 

Svårt sjuka utan behandling när lagen omtolkas
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >> 

Ungern riskerar att vrida klockan tillbaka
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >> 

Blev gravid med donerad äggstock
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >> 

Flera kan tänka sig att sälja njure
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >> 

Sena aborter upprör inte
Läs artikeln i Världen idag >>

Var femte svensk beredd att sälja sin njure
Läs artikeln i Expressen >>

Läkare ratar donationsförslag
Läs artikeln i Aftonbladet >>

”Mina gener, men inte mina barn”
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

30 000 till begravningen för organdonation
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Ryan hittade sex syskon på nätet
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Råd före det sista beslutet
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Regler för att avbryta livsuppehållande behandling betonar patientens vilja
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Candrahs kamp har gett ny lag
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Screening på gott och ont
Läs artikeln i Världen idag >>

Surrogatmamma ångrade sig - behöll barnet och pengarna
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Ny chans att få barn senare
Läs artikeln i Fokus >>

Barnperspektivet
Läs kolumnen i Eskilstuna-Kuriren >>

Rotlös när pappa är okänd
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Lesbisk och ensam mamma
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Förbättra svensk donationssjukvård
Läs ledaren i Expressen >>

Bäst i världen på att få fram organ för donation
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Singlar nekas insemination
Läs artikeln i Världen idag >>

Nej till insemination av ensamstående
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Hägglund kritiserad för att blockera reformer
Läs artikeln på QX >>

Låt män skaffa barn utan kvinnor
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Låt singlarna bli mammor
Läs ledaren i Expressen >>

Varför tvingas jag vara fertilitetsflykting?
Läs debattartikeln på Newsmill >>

Pappan kan inte reduceras till en burk spermier
Läs debattartikeln på Newsmill >>

Diskriminering redan i moderlivet
Läs insändaren i Dagen >>

Stjärnorna alla vill se
Läs artikeln i Världen idag >>

Dubbelt så många transplantationer möjliga
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Odlade stamceller bildar organ
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Först ett barn, sedan en pappa
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Riksdagen säger nej till insemination för ensamstående kvinnor
Läs artikeln i Aftonbladet >>

”Barn är ingen rättighet – varken för män eller kvinnor”
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Var är sexpolitiken?
Läs ledaren i Eskiltuna-Kuriren >>

Tyst accept av "perfekt sorti" - men bara i det enskilda fallet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ny rapport: Orimliga skillnader i landstingens villkor för ofrivilligt barnlösa
Läs pressmeddelandet från föreningen Barnlängtan >> 

Tillåt insemination för ensamstående
Läs debattartikeln i ETC >> 

Varför abort och inte tänder?
Läs kommentaren i Världen idag >>

Nyfödd bebis lämnades att dö i tvättrum
Läs artikeln i Världen idag >>

Allt fler skaffar barn utan man
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >> 

Människans längtan att leka Gud
Läs debattartikeln om fosterdiagnostik i Dagen >> 

"Unga använder kondom endast vid 3 av 10 samlag"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >> 

Att själv få bestämma öven sin kropp
Läs ledaren i Läkartidningen >>

Ingen anmäld för att ha köpt organ utomlands
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Barnmorskor kan utföra tidiga abort lika effektivt som läkare
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Regeringen kan inte enas om hjälpen till barnlösa
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Hemlig blodbank
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Var tredje svensk vet inte hur man tar ställning för donation
Läs pressmeddelandet från Socialstyrelsen >>

Svenskar köpte njurar av fattiga
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Anscombe, Foot och dygdetiken
Lyssna på Filosofiska rummet om katoliken Elizabeth Anscombe, en av 1900-talets viktigaste moralfilosofer >>

Vetskapen om riskerna att bli sjuk är lugnande
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Försökte smuggla tvillingar i bilen
Läs artikeln i Expressen >>

Många organsäljare ångrar sig
Läs artikeln på Sveriges Radios hemsida >>

Lagförslag om gentest
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Gentestningens moraliska dilemma
Läs artikeln i Alba >>

Vill förbjuda abort på grund av ras
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

När sjukdomen överskuggar allt
Läs reportaget i Svenska Dagbladet >>

Gentester skapar onödig oro
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Utsorteringssamhället faror
Läs ledaren i Dagen >>

"Jag har världens bästa bror"
Läs artikeln i Världen idag >>

Minst 30 svenskar har köpt en ny njure utomlands
Läs på Sveriges Radios hemsida och lyssna på inslaget >>

Organshopping
Läs om Sveriges Radios nya programserie >>

Fler adopterar med särskilda behov
Läs artikeln i Dagen >>

Evigt liv för HIV är inget axiom
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Generations­överskridande smitta ger HIV evigt liv
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Hoppas att hon får ett erkännande"
Läs artikeln i Världen idag >>

Donator kan få tredubbelt betalt
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Hon hjälpte en annan att bli mamma
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

De barnlösa männen behöver bättre stöd av vården
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Är barn en rättighet?
Lyssna på programmet i Sveriges Radio >>

Samtalet: "Surrogatmammorna är här snart"
Lyssna på programmet i Sveriges Radio >>

Surrogatmamman - det förbjudna mödraskapet
Lyssna på programmet i Sveriges Radio >>

Ett surrogatbarn i veckan till Norge
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Flicka eller pojke – allt fler vill välja
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Har jag inte rätt att leva?
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortmotstånd
Läs artikeln om unga i USA i Sydsvenska Dagbladet >>

"Ritual vore som att välsigna mord"
Läs artikeln i Världen idag >>

Lyckad genterapi mot Parkinsons
Läs på Sveriges Radios hemsida >>

Tusentals barnlösa söker hjälp utomlands
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

Lättare att få vården betald
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

Deras enda önskan: att bli föräldrar
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

Jävsbegreppet behöver vidgas
Läs debattartiklen i Läkartidningen >>

Gravid med tinad äggstock
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

Stora skillnader ska ses över
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

"Orättvist att reglerna är så olika"
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

Möjligt frysa biologiska klockan
Läs artiklen i Sydvenska Dagbladet >>

Gravida önskar veta mer om sitt ofödda barn
Läs artiklen i Eskilstuna-Kuriren >>

Får vi ett bättre samhälle genom fosterdiagnostik?
Läs debattartiklen på Newsmill >>

EU stärker patienternas makt
Läs artiklen i Vårdfokus >>

Avstängning av implanterbar defilibrator - också en etisk fråga
Läs artiklen i Läkartidningen >>

Rätt att bli aborterad
Läs ledaren i Världen idag >>

Brittisk vård ska framhålla hälsonytta med abort
Läs artikeln i Världen idag >>

Stötande prolife-skylt togs ner
Läs artikeln i Världen idag >>

Ta ställning om organdonation
Läs debattartikeln i Norrköpings Tidningar >>

Hinder för forskning innebär ökade risker för patienterna
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Allt fler blivande föräldrar vill veta fostrets kön
Läs artikeln i Sydöstran >>

Förslag om höjd abortgräns
Läs artikeln i Världen idag >>

Genetiskt test kan ge falsk trygghet
Läs artikeln i LäkemedelsVärlden >>

Stoppa all handel med babyfabriker
Läs debattartikeln i Expressen >>

”Surrogatmödraskap handlar om att göra ett barn moderlöst”
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

”Kvinnor som vill hjälpa andra att bli föräldrar ska få göra det”
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Genetiska test påverkade inte livsstil
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Läs artikeln i Dagen >>

Aborterna har inte ökat
Läs artikeln i Gefle Dagblad >>

Abortfrågan diskuteras för lite
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Gammelmormor är av rätta virket
Läs artikeln i Gefle Dagblad >>  

Babyfabrik sprängd
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Carolines pappa är spermadonator - varför är hon arg på främlingen?
Läs artikeln (på engelska) i The Daily Mail >>

Patienter innestängda i sina kroppar kan få ett bra liv
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Surrogatmoderskap kan aldrig motiveras etiskt
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Avsikten var inte att göra en etisk analys
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Studie kan öppna för tidigare operation av ryggmärgsbråck
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Flest aborter på Gotland
Läs artikeln på svt.se >>

Smakar beskt att göra tv av alla olikheter
Läs krönikan i Expressen >>

Många öppna om barnlöshet
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Sexlobbyns makalösa makt
Läs krönikan i Affärsvärlden >>

Abortlagar kan skärpas
Läs artikeln i Världen idag >>

Klargörande i kondomfrågan på kongress i Vatikanen
Läs artikeln i Dagen >>

Ny metod kan ersätta fostervattensprov
Läs artikeln på svt.se >>

Subventionerade p-piller ger fördelar
Läs debattartikeln i Västerbottens-Kuriren >>

Vem tar ansvar för abortfrågan?
Läs artikeln i Ottar-rapport >>

KUB-testet kräver sansad debatt kring fosterdiagnostik
Läs debattartikeln i Östgöta Correspondenten >>

Äggdonation: Spermierna som kom bort
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Barnlösa par flyr landet
Läs på svt:s webb och se inslaget >>

Fertilitetsturismen - jakten på barnet
Se programmet på svt Play >>

Protestant ordförande för Vatikanens vetenskapsakademi
Läs artikeln i Dagen >>

Arvsmassan utmanar vår självbild
Läs Understreckaren i Svenska Dagbladet >>

Brittisk abortregel till domstol
Läs artikeln på Europaportalen >>

Erbjud sederingsterapi när behov föreligger
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Patienternas uppfattning viktigast
Läs debattartikeln om palliativ vård i Läkartidningen >>

Surrogatmoderskap: Varför - och varför inte?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Mackenzie, 2, kan föda sina halvsyskon
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Dags att snacka kärlek
Läs kommentaren i Världen idag >>

Det goda samtalet är bästa medicinen
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Stamceller ska bota blindhet
Läs artikeln i Biotech Sweden >>

Posten befruktar sina anställda
Läs artikeln på Nyhetskanalen.se >>

Barnlösa får betala själva - avbryter behandlingen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Lägg inte ansvaret på andra
Läs debattartikeln i Fria Tidningen >>

Tema: surrogatmödraskap
Se programmet på Kunskapskanalen >>

Olika regler för KUB-test
Läs artikeln på svt.se >>

Svenskar villigast i Europa att bli organdonatorer
Läs artikeln i Forskning & Framsteg >>

Abort är också en fråga för männen
Läs ledaren i Folkbladet >>

För varje försök har bebisfebern stigit
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Genterapi mot Skelleftesjukan
Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren >>

Irland kan tvingas ändra abortlag
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Domstolskritik mot Irlands abortlag
Läs artikeln i Världen idag>>

Ultraljud. Är vetskap alltid värd priset?
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Samvetsfriheten leder fel
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Tidsgräns för palliativ sedering behövs
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Privata värderingar får inte styra
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Antalet aborter i Sverige fortfarande rekordhögt
Läs artikeln i Kristdemokraten >>

En fråga om människovärde
Läs ledaren i Dagen >>

Allt fler söker efter Downbarn
Läs artikeln i Världen idag >>

"Surrogatmödraskap har blivit en global industri"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Hitta nya syskon. Man kan söka sin genetiska far och halvsyskon på nätet
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Hundra liv räddas varje år
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Bättre behandlingsmetoder mot barnlöshet
Läs artikeln i Forskning & Medicin >>

Hemlighålls. Bara 11 procent berättar för barnen om spermadonation
Läs artikeln Dagens Nyheter >>

Läkaren: "Även kvinnor över 40 år borde få chansen att få barn."
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Anneli födde barn med donerade ägg
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Vem ska få hjälp med att skaffa barn?
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Fyra miljoner barn senare får han Nobelpriset
Läs artikeln i Expressen >>

Tänk utanför ramarna!
Läs ledaren i Dagen >>

Vi måste kunna tala om abortfrågan
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Abortdebatt inför Livets söndag
Läs artikeln i Världen idag >>

EU varnar för stamceller
Läs artikeln i Ny Teknik >>

Nya kunskaperna ställer krav på oss alla
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Kan vi designa döden?
Läs artikeln i Expressen >>

Olika åsikter behövs inom den reproduktiva hälsan
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Aborter tvingas fram
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Det handlar om trons konsekvenser"
Läs artikeln i Världen idag >>

Den åldrande befolkningen
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Välkommen till världen?
Läs krönikan i Dalarnas Tidningar >>

Sverige toppar abortligan i Norden
Läs artikeln på SVT.se >>

Fler aborterar foster med Downs syndrom
Läs artikeln i Världen idag >>

Fler aborter på grund av kromosomavvikelser
Läs rapporten på Socialstyrelsens webb >>

Fler aborter vid kromosomskada
Läs artikeln i Expressen >>

Vem får rädda liv, lindra och bota?
Läs insändaren i Dagen >>

Katolska kyrkan: Kondomutdelning skyddar inte mot hiv
Läs debattartikeln på SVT.se >>

Påven halvvänder i kondomfrågan
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Vård i laglöst land
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Förbundet bör ge besked om medlemmars rätt till samvetsfrihet
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Samvetsfrihet på bekostnad av patienten 
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

De flesta föräldrar berättar inte om spermadonation
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Är surrogatmödraskap etiskt riktigt?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Surrogatmammans rätt är svår att reglera
Läs ledaren i Barometern>>

Världens äldsta mamma: "Jag kan bli gravid igen"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Det finns andra och bättre alternativ än livmoderdonation
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Manlig omskärelse minskar HIV-spridning
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Fri abort får aldrig tas för givet"
Läs artikeln i Krisitanstadsbladet >>

Envis jakt på rötterna
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Inte alltid lätt hävda sin rätt
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Barn är inga wokpannor
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Samvetsklausulen hotar alla kvinnors rätt till abortvård
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

FN: Vietnams pojköverskott oroande
Läs artikeln i Dagen >>

De kämpade i 13 år för ett barn
Läs artikeln i Länstidningen Östersund >>

Nu kan du hitta ägg & sperma på nätet
Läs artikeln i Länstidningen Östersund >>

Få stamcellsterapier i klinisk fas
Läs artikeln på Biotech Sweden >>

Fler vill veta fostrets kön
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat behandling?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Gunilla ställer krav på biståndsländerna
Läs artikeln på QX >>

Gentest on-line snart i var mans hand
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Strid om provrörsbarn skakar Polen
Läs artikeln i Dagen >>

Stamceller till forskning accepterat i USA
Läs artikeln i Dagen >>

Legalisera surrogatmödraskap
Läs debattartikeln i Kyrkans Tidning >>

Samvetsfrihet har en lång tradition
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Viktigt med en utredning som tar ett helhetsgrepp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Svenskt nej till värdmor kan ses över
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Ultraljudsdatering ger högre dödlighet hos överburna flickor
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Samhället behöver ”samvetsömma”
Läs debattartikeln i Dagen >>

Samvetsfrihet på patientens bekostnad
Läs ledaren i Läkartidningen >>

Facklig kritik mot samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Etikpoliser eller appell till etisk reflexion?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Barn från hudceller – ett framtida ­alternativ till surrogatmödraskap?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Plats för samvete
Läs ledaren i Borås Tidning >>

Vad är det vi medverkar till?
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Socialministern gör helt rätt
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Fler barn som överlever ger mindra befolkningar
Läs artikeln i Dagen >>

David Lega: alla kan prestera efter sina förutsättningar
Läs artikeln i Dagen >>

Människosynen fundamental för god vård
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Vi står inte bakom krav på lagändring
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

KD-ledamöter lägger motion om samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Ta Europarådet på allvar
Läs ledaren i Dagen >>

Riksdagsledamöter får skrift om etiska frågor
Läs artikeln i Världen idag >>

Europeisk resolution om abort splittrar svensk vårdpersonal
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Stöd för personal som inte vill utföra aborter
Läs artikeln på Sunt liv >>

"Vi ska inte vara domare"
Läs artikeln i Folkbladet >>

Susan Boyle skulle inte få födas
Läs artikeln i Dagen >>

Den medicinska etikens kraftlöshet
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

FN: Vietnams pojköverskott oroande
Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Är vår moral en gåva från den själviska genen?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Organdonationer hotas av absurd lagtolkning
Läs debattartikeln i Göteborgs Posten >>

Varning för gamar
Läs ledaren i Göteborgs Posten >>

Respekten för livet, döendet och döden
Läs debattartikeln i Göteborgs Posten >>

Organdonation: Vanskligt vårda vidare
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Fler donatorer lösningen
Läs ledaren i Upsalas Nya Tidning >>

Den ljuva döden
Läs debattartiklen i Allehanda >> 

DNA-tester kan vara helt missvisande
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Tänk om i organfrågan"
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Samvetsfrihetens gräns
Lyssna på Sveriges Radio, Människor och tro >>

Socialministern måste tänka om
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Arbetsplatser är inte arenor för att utöva tro
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Rätten till abort undergrävs
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Europarådets omtalade beslut om abort
Lyssna på Sveriges Radio Studio Ett >>

Samvetsfrihet borde få råda 
Läs debattartikeln i Kristianstadbladet >>

Transplantation ger svårt sjuka barn chans till liv
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Livslång uppföljning krävs vid medfödd missbildning
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tvillingtransfusion: med behandling god överlevnad
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvården
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vem kan lita på samvetslösa människor?
Läs kommentaren i Världen idag >>

"En människa ska inte vara ett reservdelslager"
Läs artikeln i Dagen >>

Livsuppehållande åtgärder av donationskäl utreds
Läs artikeln i Dagen >>

Rätt till samvetsfrihet för sjukvårdspersonal
Läs artikeln i Dagen >>

Transplantation ger svårt sjuka barn chans till liv
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Extremt för tidigt födda kan vara ny riskgrupp i vuxenvården
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Olika regler i olika landsting
Läs artikeln i Gefle Dagbladet >> 

Rekordköer till organbyten
Läs artikeln i Upsalas Nya Tidning >>

Europarådet: Sjukhus ska få vägra utföra aborter
Läs artikeln på Sveriges Television >>

M-ledamot: Strunta i resolutionen
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Privata vårdgivare kan vägra utföra abort
Läs artikeln på Sveriges Television >>

Hon ger barnhopp åt ännu fler
Läs artikeln i Ny Teknik >>

Framgång för abortmotståndare i Europarådet
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Fortfarande okej att vägra utföra aborter
Läs artikeln i Kyrkans Tidning >>

Svensk chock efter abortbeslut
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Personal får neka abort även i Sverige
Läs ledaren i Skånska Dagbladet >>

Europarådet mot mänskliga rättigheter
Läs ledaren i Gefle Dagblad >>

Inte fler fall på eget grepp
Läs ledaren i Sydsvenska Dagbladet >>

Moderat röstade med abortkritiker
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Ska män få bli gravida?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Sverige först med att transplantera livmödrar
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Kristdemokrater vill förbjuda selektiva aborter
Läs artikeln i Dagen >>

Europarådet försvarar rätten till samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Europarådet: Sjukhus får vägra utföra aborter
Läs artikeln på Vårdfokus >>

Europarådet säger ja till samvetsfrihet i vården
Läs artikeln i Dagen >>

Europarådet stöder samvetsfrihet
Läs artikeln i Världen idag >>

Får samvetet rum i politiken?
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Provrörsbarn med dilemma
Läs ledaren i Dagen >>

Tio myter att avliva om medicinsk etik
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Abortmotståndare kan åsiktregistreras
Läs artikeln i Världen idag >>

Anders Löfström: Kränk inte vår rätt att vägra abort
Läs debattartikeln i Expressen >>

Han skapade liv – till priset av andras
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Brittisk flicka blev historisk
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

USA ber om ursäkt för syfilisförsök
Läs artikeln i Dagen >>

Varnar för abortlag
Läs artikeln i Skånska Dagbadet >>

Aborterna ökar
Läs artikeln i Världen idag >>

Genterapi mot ögonsjukdomar snart verklighet i Sverige
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Emmelines ägg hjälper barnlösa par
Läs artikeln i Gefle Dagblad >>

Ingen ny prövning av mål om assisterad befruktning
Läs artikeln från Landstinget i Uppsala län >>

Allt levande är en gåva
Läs ledaren i Hallandsposten >>

Lågt intresse för spermadonatorn
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"En donator är ingen pappa"
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Viljan att donera
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Valfrågan som ingen lyfte
Läs kommentaren i Världen idag >>

Genterapi mirakelbotade blodsjukdom
Läs artikeln på BiotechSweden >>

Fem gripna för äggcellsstöld
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ägg och spermier på nätet
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Alla får inte biologisk medicin
Läs artikeln i Dagens Apotek >>

Uganda på väg ut ur hivmisären
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Vem får leva i ett mänskligare Sverige?
Läs ledaren i Södermanlands Nyheter >>

Medicinsk teknik räddar hornhinna
Läs artikeln i tidskriften Ingenjören >>

Ultraljudet slår fel för flickor
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Priset för våra billiga mediciner
Läs artikeln i Veckans Affärer >>

Försöksdjur byts mot stamcell
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Stamcellsforskning får inga bidrag
Läs artikeln i Dagen >>

Mirakelbaby fick liv
Läs artikeln i Dagen >>

Ge stöd till unga familjer
Läs ledaren i Världen idag >>

Katolska kyrkan är inte motståndare till stamcellsforskning
Läs debattartikeln i Dagen >>

Göran Hägglund vill inte ändra lagen kring donationer
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Behandlingsintressena tangerar varandra
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Organbilar tillvaratar organ i New York
Lyssna på utrikeskrönikan i Sveriges Radio >>

Tankar om allas lika värde
Läs insändaren i Hallandsposten >>

En hedonistisk pseudokamp
Läs kommentaren i Världen idag >>

Mannens ansvar för det ofödda barnet en bortglömd fråga
Läs debattartikeln i Dagen >>

Medicinsk-etisk forskning måste få större resurser
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Varför tiger kyrkan i abortfrågan?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Transplantation av stamceller lovande vid svår hudsjukdom
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Fredrik och Mona, våga prata handikapp
Läs debattartikeln i Expressen >>

Tystnadens kultur omger abortfrågan
Läs debattartikeln i Dagen >>

"Dags att ändra lagen om organtransplantationer"
Läs debattartikeln av Torbjörn Tännsjö i Dagens Nyheter >>

"Vartenda besök känns meningsfullt"
Läs artikeln i Dagen >>

Katoliker finansierar stamcellsforskning
Läs artikeln i Dagen >>

Säkrare amning med bromsmedicin
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

”Att få avsluta sitt liv kan upplevas som ett tvång”
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Antiabortpeng ska höja födelsetalen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Risk för missbildningar vid assisterad befruktning
Läs artikeln i Dagen >>

Möjligt hinder undanröjt mot behandling med stamceller
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Forskning väcker hopp hos barnlösa
Läs artikeln på svt Västerbottensnytt >>

Genombrott för stamcellsforskning
Läs artikeln på BiotechSweden >>

EU öppnar för organdonation
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

”Tonårsabort bättre än ung mamma”
Läs artikeln i Världen idag >>

Svensk abortpolicy saknas
Läs artikeln i Världen idag >>

Färre unga flickor gör aborter
Läs artikeln i Världen idag >>

Genterapi vid hjärtsvikt medförde förbättringar
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Även läkare ska tolka lagar - inte bara jurister
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Tillåt kvinnor bli surrogatmödrar
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Surrogatmödrar är människohandel
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Ny bank ska lagra våra gener
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Organ kan tas från hjärtdöda
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Fel provsvar nära leda till abort
Läs artikeln i Dagen >>

Abortreklam i tv väcker debatt
Läs artikeln i Världen idag >>

Abortreklam i brittisk tv
Läs artikeln i Dagen >>

Forskare utmanar livets gränser - nu ställs frågor om etik på sin spets
Läs artikeln i Dagen >>

Nollvision för aborter?
Läs ledaren i Västerviks-Tidningen>>

Bättre vård för barn födda med syrebrist
Läs artikeln i Dagen >>

Mycket kvar att göra
Läs ledaren i Dagen >>

EU får gemensamma regler för organdonationer
Läs artikeln på Europaportalen >>

Kinas organhandel åter i ljuset
Läs artikeln i Norran >>

Skrämmande om människovärdet
Läs Respekts debattartikel i Dagen >>

Sex smaklöst utan kärlek
Läs kommentaren i Världen idag >>

Är fortsatt liv alltid det bästa?
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Inside India's international baby farm
Läs artikeln om Indiens surrogatmoderskap i The Sunday Times (på engelska) >>

Fler barn i Europa föds för tidigt
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Natt övergår till att bli dag även om man inte exakt kan säga när
Läs insändaren i Dagen >>

Gendos-array upptäcker även små kromosomförändringar
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Magnetkamera förbättrar diagnostiken av fostermissbildningar
Läs artikeln på forskning.se >>

Alla gravida kvinnor har rätt till samhällets stöd
Läs insändaren i Dagen >>

"Elin är inte sjukare än andra barn”
Läs artikeln om extremt tidigt födda barn i Svenska Dagbladet >>

Abortlagen borde förändras av respekt för det ofödda barnets värde
Läs debattartikeln i Dagen >>

Våga diskutera abort
Läs debattartikeln i Tidningen Broderskap >>

Professorn som inte vill rädda alla barnen
Läs artikeln i Dagen >>

Foster levde två dygn efter abort
Läs artikeln i Dagen >>

Arbeta för färre aborter utan förbud
Läs debattartikeln i Dagen >>

Katolsk övertygelse om »Vatikanens ­vanföreställningar«
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Det finns inget befruktningsögonblick
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ingen fördel med utdelning av akut-p-piller på förhand
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Synen räddas med stamceller
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ett embryo åt gången minskar skaderisken
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Familjen i centrum i Benedikt XVI:s tal till de nordiska biskoparna
Läs påvens tal på Vatikanradions hemsida >>

Livets värde påverkas inte av om befruktningsögonblicket är en process i många steg
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

När kan patientens nej bli ja i vårdsituationen?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >> 

Svenska 20-åringar med mycket låg födelsevikt mår oväntat bra
Läs artikeln i Läkartidningen >>

The worldwide war on baby girls
Läs artikeln i The Economist (på engelska) >>

Mammorna yngst i Dorotea – äldst i Danderyd
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ersta sjukhus toppar lista över vård i Stockholm
Läs artikeln i Dagen >>

Njurdonation minskar inte överlevnaden på längre sikt
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Stora demonstrationer mot Spaniens nya abortlag
Läs artikeln i Världen idag >>

Tonårsaborter måste minska
Läs debattartikeln i Världen idag >>

"Det går att vara lycklig utan barn"
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Mer stöd till sjukhusens andliga vård
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ja till livet om utlandaborter: Socialstyrelsen ger fel uppgift
Läs artikeln i Världen idag >>

Missfall kan bli ett brott i Utah
Läs artikeln i Dagen >>

Våga tala om de oföddas värde
Läs kommentaren i Världen idag >>

Brown vill inte införa dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Avhållsamhet bästa vaccinet
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Änkebränning, dödshjälp och abort
Läs ledaren i Världen idag >>

Nadja var 15 år när dottern kom
Läs artikeln i Expressen >>

Kungsbackapar får frysa embryon längre
Läs artikeln i Hallands Nyheter >>

22-årig singel och mamma
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Något för vår nya EU-minister
Läs kommentaren i Världen idag >>

Media och säkert sex
Läs reflektionen i Läkartidningen >>

Adopterade embryo - födde tvillingar
Läs artikeln på Nyhetskanalen >>

Tillbaka till naturen med modern teknik
Läs artikeln i Norrländska Socialdemokraten >>

Har livet ingen början?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Frågan ingen av oss kommer undan
Läs ledaren i Kyrkans Tidning >>

Fler ratar fri abort i USA
Läs artikeln i Världen idag >>

Riskabelt med samvetsklausul
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Inför en samvetsklausul snarast
Läs debattartikeln i Dagen >>

Aktörsmodellen - handfast verktyg vid etiska dilemman
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Läkaren som riskanalytiker
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Från läkarpaternalism till patientautonomi
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Studenter behöver få träna etik under klinisk praktik
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vad är då en människa?
Läs ledaren i GT/Expressen >>

Ebba, 4, lever livet
Läs artikeln i Arbetarbladet >>

Välj inte liv till varje pris
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Vill vi leva utan Ica-Jerry och David Lega?
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

”Jag har aldrig ångrat mitt beslut”
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Donation till varje pris?
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

"Lämna Afrika i fred"
Läs artikeln i Världen idag >>

From Saint Peter’s Square to Harvard Square
Läs artikeln om aidsforskaren som ger påven rätt (på engelska) >>

Påven har rätt: i kampen mot aids är trohet viktigare än kondom
Läs Maria Hasselgrens debattartikel på Newsmill >>

Ökar risken för oetiskt förfarande om staten betalar njurdonatorer?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vad är en människa värd?
Läs ledaren i Dagen >>

Fosterdiagnostik på ett sluttande plan
Läs debattartikeln i Dagen skriven av två ledamöter i Respekts råd >>

Välkommen ...
Läs artikeln i Dagen >>

Bara ettbarnspolitik kan rädda klimatet
Läs debattartikeln i Expressen >>

Människovärdet lyfts fram i kyrkor under Livets söndag
Läs artikeln i Världen idag >>

Allt fler tjejer blir mammor i tonåren
Läs artikeln i Piteå-Tidningen >>

Nya etiska reglerna antagna
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Möjligheten att göra abort på grund av kön oroar
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Etisk prövning av nya sjukvårdsmetoder blir lag
Läs artikeln i Dagen >>

Het diskussion om aborter
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Etisk examination efterfrågas
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Hägglund: Ställ etiska krav på nya metoder i vården
Läs artikeln i Dagen >>

Vårt behov av syndabockar
Läs krönikan i Dagen >>

Diagnostik leder till fler aborter
Läs artikeln i Västerviks-Tidningen >>

Allt färre flickor när föräldrarna kan välja
Läs artikeln i Sydsvenskan >>

Etik, inte teknik, bör styra"
Läs ledaren i Dagen >>

"Professor emerita: Så fort det blir möjligt att upptäcka fel vill man eliminera dem"
Läs artikeln i Dagen >>

"Vi lever inte i en Downs syndrom-värld"
Läs artikeln i Dagen >>

Nytt test ställer föräldrar inför svåra val
Läs artikeln i Dagen >>

Så svarade landstingen om Kub-testet
Läs artikeln i Dagen >>

Etiska rådet i Danmark: Vi har öppnat Pandoras ask
Läs artikeln i Dagen >>

"Könsselektiva aborter hån mot alla människors lika värde"
Läs artikeln i Världen idag >>

Nätverk väcker nya tankar på samvetsklausul i vården
Läs artikeln i Världen idag >>

Baby Z hade obotlig sjukdom - överlevde
Läs artikeln i Expressen >>

"Barnmorskeförbundet förskräcker"
Läs artikeln i Världen idag >>

Professor: vi kan inte säga nej till abort på grund av kön
Läs artikeln i Dagen >>

Tännsjö huvudtalare hos Barnmorskeförbundet
Läs artikeln i Världen idag >>

Vägledning i etisk balansgång
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Hon väntade sig ett dött barn med vattenskalle
Läs artikeln i Dagen >>

En katastrof varje gång!
Läs ledarkommentaren i Blekinge Läns Tidning >>

Dagen-efter-piller på macken
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Människa - vad är du värd?
Läs debattartikeln i Hemmets Vän >>

Friska foster aborteras av misstag
Läs på P3-programmet Brunchrapportens hemsida >>

Den farliga valfriheten
Läs ledaren i Dagen >>

Alla förlorar på utrensning av foster
Läs debattartikeln i Dagen >>

Alla sjukhus räddar inte för tidigt födda
Läs artikeln i Expressen >>

Motstridiga riskbesked i kommersiella DNA-test
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Kritik mot satsning på fosterdiagnostik
Läs artikeln på Sveriges Radios webbsida >>

Barn med Downs är inte önskvärda
Läs artikeln i Metro >>

Fler gör abort om fostret har Downs
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Färre fostervattenprov med ny test
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Jag är glad att jag aldrig fick välja"
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Helenes barn hade Downs syndrom - gjorde abort
Läs artikeln i Aftonbladet >>

"Det är inte fel att vilja ha perferkta människor"
Läs intervjun med Torbjörn Tännsjö i Aftonbladet >>

Fasansfull retorik från Torbjörn Tännsjö
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Ny fosterdiagnostik oroar Svenska downföreningen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Spermadonator överförde dödlig hjärtsjukdom till barn
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Redskap finns och plattformen håller
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Feministiskt nollvision för aborter är svår att avvisa
Läs krönikan i Dagen >>

Allt fler väljer fosterdiagnostik
Läs på Sveriges Radios hemsida och lyssna på inslaget >>

Abortdebatten i USA - ett krig som skördar liv
Läs artikeln i Dagen >>

Svåra beslut om liv och död
Läs ledaren i Skånska Dagbladet >>

Personalen vill ha tydligare riktlinjer
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Säkra aborter är en mänsklig rättighet
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

"Transplanterad livmoder ett steg mot fullt könsbyte"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

"EU sviker i frågor om sexuell hälsa"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Underburna barns rätt till vård och oviljan att modifiera abortsyn
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Allt fler ensamstående svenskor inseminerar sig i Danmark
Läs artikeln på Allt om barn >>

Tystnad kring mordet
Läs ledaren i Barometern >>

Blev gravid - med annan kvinnas barn
Läs artikeln i Aftonbladet >>

En talande medietystnad
Läs artikeln i Dagen >>

Emma föddes för att rädda sin storebror
Läs artikeln i Expressen >>

Tvångsvårda inte gravida i missbruk
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Having my rapist's baby is the best thing I ever did
Läs artikeln i The Daily Mail om en våldtagen kvinna som valde att föda sitt barn (på engelska) >>

Kritik mot förslag om försäljning av akut p-piller i detaljhandel
Läs artikeln i Dagens Apotek >>

Göran Hägglund om abort
Läs artikeln i Expressen >>

Vården slarvar med att rapportera missbildningar
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Svåra frågor behöver belysas bättre i debatten om extremt underburna barn
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Få vill veta om ägget blir barn
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Givare stolt över äggbarnet
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Vad hände med stamcellerna?
Lyssna på programmet i Sveriges Radio >>

A time bomb that will never explode
Läs artikeln i The Times om befolkningsexplosionen som kom av sig (på engelska) >>

Spanska läkare vägrar göra abort
Läs artikeln i Världen idag>>

Dags att tala om skyddet för foster
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Vi behöver ett abortregister
Läs debattartikeln i Västerviks-Tidningen >>

Riktlinjer krävs för svåra vårdbeslut
Läs artikeln i Världen idag >>

Genjakten på den perfekta elitkroppen
Läs artikeln i Expressen >>

Fler svenskar tar gentester
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Utred värdmödraskap
Läs debattartikeln i Arbetarbladet >>

"Gratis p-piller minskar inte antalet aborter"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Abortmotstånd problem för Obama
Läs artikeln i Dagen >>

Omtvistade tekniker som utmanar etiken
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Etik, prioriteringar och värdegrund
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Frågan värd en mer nyanserad diskussion
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Även extremt underburna barn har rätt till fullvärdig vård
Läs artikeln i Läkartidningen >>

När ska man rädda dem - och vem ska bestämma?
Läs Torbjörn Tännsjös artikel om extremt underburna barn i Läkartidningen >>

Var finns värderingarna i den nya abortutredningen?
Läs debattartikeln i Världen idag >>

"Nationella adoptioner kan leda till färre aborter"
Läs artikeln i Världen idag >>

Dr Milton ökar dosen
Läs ledaren i Dagen >>

Abort är inte vård
Läs artikeln på Newsmill >>

Välkomnar abortregister
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

"Alla läkare ställer inte upp på fosterreduktion"
Läs artikeln i Expressen >>

"Jag tog bort ett av tre foster"
Läs artikeln i Expressen >>

Allt lägre andel flickor får födas
Läs artikeln i Dagen >>

"Dela ut gratis p-piller till skolelever över 15"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Önskvärt förbättra människans hjärna?
Läs artikeln i Nya Wermlands-Tidningen >>

Missförstånd om tvångsvård
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Fler äggdonatorer behövs
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Nya test ger kusiner friska barn
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Europakampanj för fria aborter
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

KD backar om abortgränsen
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Fler för tidigt födda överlever
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Våga diskutera fri abort i EU"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Högt pris med flickaborter
Läs ledaren i Dagen >>

Elin ångrar inte att hon blev tonårsmamma
Läs artikeln på Allt om barn >>

... och vem ska vi sortera bort?
Läs krönikan i Borås Tidning >>

Kan man diskriminera cellklumpar?
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

"Jag är så glad att jag inte valde abort"
Läs artikeln i Expressen >>

Påven vill bestämma över kvinnors kroppar och förbjuda abort
Se FI:s affisch för EU-valet >>

Fel kön inget aborthinder
Läs artikeln i Världen idag >>

Fel kön - giltigt skäl till abort
Läs artikeln i Expressen >>

Aborträtten får inte inskränkas
Läs debattartikeln i Expressen >>

Hägglund: Ska bli svårare ta reda på barnets kön
Läs artikeln i Expressen >>

”Livet är inte svart eller vitt”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

"Vi ogillar det men får stå ut med det"
Läs artikeln i Expressen >>

M-kvinnor: ja till insemination för ensamstående kvinnor
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Aborträtten går aldrig säker"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Jag fick vänta i över en månad"
Läs artikeln om aborter i Dagens Nyheter >>

Nyfödda Emma kan rädda Felix
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Forskare efterlyser fler etiska diskussioner i internetforum
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Livets gåva - en etisk meditation i påsktid
Läs biskop Anders Arborelius meditiation >>

Nationell screening i Danmark halverar antalet nyfödda
med Downs syndrom
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Behöver vi trafikregler?
Läs debattartikeln i Borås Tidning >>

Malign sjukdom behöver inte vara hinder för att få biologiska barn
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Alla måste ställa sig frågan: när börjar egentligen livet?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Avsluta behandling – svåra beslut i neonatalvården
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Oacceptabel utsortering av foster
Läs debattartikeln i Uppsalas Nya Tidning >>

Efterfrågan på fler ultraljud ger rusning till privatkliniker
Läs artikeln i Expressen >>

Tilda föddes med Downs syndrom
Läs artikeln i Dagbladet >>

”Många fler tidigt födda kan räddas till bra liv”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Sex är farligare än någonsin
Läs debattartikeln i Expressen >>

Läs kommentaren från biskop Anders Arborelius om fallet i Brasilien >>

Vänta med tvärsäkra uttalanden
Läs Göran Hägglunds debattartikel i Svenska Dagbladet >>

Kommersiella "ta själv"-gentest allt hetare, men värdet är osäkert
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Katolska kyrkan: Ge hårdast tänkbara straff till styvpappan
Läs artikeln i Dagen >>

Läs klargörandet från Stockholms katolska stift om det omtalade fallet i Brasilien >>

Föräldrar ska inte kunna välja kön
Läs professor Jan Wahlströms debattartikel i Göteborgs-Posten >>

Könsaborter bör inte tillåtas
Läs ledaren i Göteborgstidningen >>

Ofarlig abortkritik
Läs debattartikeln i Kristianstadsbladet >>

Abort: köns-apartheid i livmodern
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

"Genteknik skapar bättre människor"
Läs artikeln i Stockholm City >>

Selektiva aborter kan inte hejdas
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Bakvänd abortdiskussion
Läs ledaren i Barometern >>

Hägglund avvaktar med åtgärder mot "könsabort"
Läs artikeln i Dagen >>

Den perfekta människan
Läs artikelserien om fosterdiagnostik i Stockholm City >>

"Designade barn?"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Abort av flickor upprör
Läs ledaren i Dagen >>

Varning om abort på grund av kön
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Lagarna ses över
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Abort upprör personal
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Ökad chans att bli mamma trots cancer
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Steril efter cancern men pappa trots allt
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Säg sanningen om HPV"
Läs artikeln i Världen idag >>

Brett åtgärdsprogram behövs för att minska aborterna
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Uppfann p-pillret - ångrar sig
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Ny instruktion om bioetiska frågor från Troskongregationen
Läs dokumentet (på engelska) >>

Människovärdet lyfts fram i kyrkor under Livets söndag
Läs artikeln i Världen idag >>

Arborelius inför Livets söndag
Läs artikeln i Dagen >>

Klonen är död – leve stamcellen
Läs artikeln i Ny Teknik om varför allt fler överger embryonal stamcellsforskning >>

Är fosterdiagnostik en icke-fråga för Socialstyrelsen?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Sverige har högst aborttal i Norden
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Varför jag adoperade bort min son med Downs och om adoptionsmamman som tog hand om honom
Läs en intervju med två kvinnor i The Daily Mail (på engelska) >>

Jurist varnar: ditt DNA kan testas utan din vetskap
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Ny metod för att upptäcka Downs syndrom
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vatikanradion om embryonal stamcellsforskning
Lyssna på intervjun med Respekts ordförande Helena D'Arcy >>

Formulering kring etik splittrar läkare
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Haunted by my lost son
Läs artikeln i The Guardian om en kvinna som aborterade sin handikappade son (på engelska) >>

Samvetet behövs i vården
Läs ledaren i Dagen >>

Många tror att Sverige har en samvetsklausul
Läs artikeln i Dagen >>

Fri abort anses viktigare än personalens samvete
Läs artikeln i Dagen >>

Sjuksköterska: vet inte pastorer om att vi utför aborter?
Läs artikeln i Dagen >>

Göran Hägglund: Öppna samtal och respekt bästa sättet
Läs artikeln i Dagen >>

Det är inte rätt att tvinga människor
Läs artikeln i Dagen >>

Tyst om abortproblematiken på sjuksköterskeutbildningen
Läs artikeln i Dagen >>

Så gott som omöjligt för abortvägrare att bli gynekolog
Läs artikeln i Dagen >>

Kan man genomföra ST-utbildningen till gynekolog utan att genomföra en abort?
Läs svaren från universitetssjukhusen i Dagen >>

Det gäller att bestämma vad man inte kan ställa upp på
Läs intervjun i Dagen >>

Jag vill ha ett barn med Downs syndrom
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Elsa har berikat vårt liv
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Män behöver också jämställdhet
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Ny teknik, nya frågor
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Att våga tala om abort
Läs ledaren i Borås Tidning >>

Lova, 4 månader, vårt bästa beslut
Läs debattartikeln i Expressen >>

Sjukvården måste informera blivande föräldrar till barn med Downs
Läs Respekts replik på artikeln om Lova >>

Abort är svårare än svenskar tror
Läs ledaren i Expressen >>

Från allas lika värde till hälsoekonomisk kalkyl
Läs artikeln i Läkartidningen >>

 

Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän
 
 


 


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän