Artiklar om dödshjälp

På denna sida finns länkar till de flesta av de artiklar om dödshjälp som publicerades hösten 2008 - 2011.

Dödshjälpsbegäran tas upp i domstol
Läs artikeln i Dagens Medicin >>


Beslutet om dödshjälp seger för människovärde
Läs insändaren i Dagen >>

Svar direkt: Kamp mot dödshjälp kvarstår
Läs svaret i Dagen >>

Nederländerna: Dödshjälpsteam kan göra hembesök
Läs artikeln i Världen idag >>

Europarådet: Patient får säga nej till behandling
Läs artikeln i Dagen >>

Livets slut: Tyst om självmordshjälp i svensk debatt
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Frisk snabbare med bra bemötande
Läs artikeln i Expressen >>

Frågan med evigt liv – dödshjälpen
Läs inlägget på Signums webbsida >>

Europarådet: Dödshjälp måste vara förbjudet
Läs artikeln i Världen idag >>

Vem garanterar människovärdet?
Läs ledaren i Världen idag >>

Mammans önskemål satte igång etiska diskussioner
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Tusen skäl att leva även efter olyckan
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

De ger lindring när slutet är nära
Läs reportaget i Upsala Nya Tidning >>

Vill lyfta dödshjälpsfrågan
Läs artikeln i Dalarnas Tidningar >>

Ingen motsättning mellan medicinsk etik och straffrätt
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"En folkmajoritet är för dödshjälp"
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Rätten till livets sista stora beslut
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Katolska kyrkan i England mot legalisering av dödshjälp
Läs artikeln på Signum.se >>

"Legalisera dödshjälp"
Läs Peter Singers debattartikel i Sydsvenska Dagbladet >>

Anhöriga ska inte straffas för dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Parkinson och alzheimer kostar samhället allt mer
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Lika behandlas lika också i palliativ vård
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Även värdebaserad behandling ska ges på patientens villkor
Läs repliken i Läkartidningen >>

Hippokrates i vår tid

Läs artikeln i Läkartidningen >>

En människas nöd ska mötas med vård
Läs insändaren i Dagen >>

Tillåt aktiv dödshjälp när hoppet om bot är ute
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Dödens nätverk i riksdagen
Läs ledaren i Smålandsposten >

Apropå! Möjligheten att bedriva forskning på svårt sjuka äldre - Vi hoppas på snar lagändring
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Etiskt tillstånd bör ges för forskning på svårt sjuka äldre
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

"Döden, döden!"
Läs ledaren i Läkartidningen >>

Varför ska bara de sjuka få dö?
Läs krönikan i Göteborgs-Posten >>

 

Riksdagsgrupp för aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Kyrkans Tidning >>

"Rummet fylls med frid när någon dör"
Läs artikeln i Kommunalarbetaren >>

”Absurd lagstiftning om vård i livets slutskede”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Efter sista resan
Lyssna på Tendens i Sveriges Radio >>

Vi vill veta vem som gav Linnea sprutan
Läs krönikan i Expressen >>

Dödshjälp i gråzon
Läs krönikan i Dagens Nyheter >>

Om läkaren följt etiska riktlinjer och fälls ska lagen ändras
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

"Hellre död än i respirator"
Lyssna på Tendens i Sveriges Radio >>

Ett Sverige med dödshjälp
Lyssna på Tendens i Sveriges Radio >>

Dråpfallet visar att praxis har hamnat i otakt med juridiken
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

"Min tröst är att jag har upplevt honom"
Läs artikeln i Expressen >>

Dödshjälpsdebatt hos Humanisterna
Läs artikeln i Dagen >>

Svårt få rätt hjälp
Läs artikeln i Expressen >>

Vi bör inte frukta dödshjälp
Läs Torbjörn Tännsjös essä i Sans Magasin >>

Peter Singer: Konsten att inte rädda liv
Läs artikeln i Sans Magasin >>

Medicinsk vetenskap skapar nya etiska dilemman
Läs intervjun i Sans Magasin >>

Etikrond om svårt vårdbeslut underlättar återhämtningen
Läs artikeln på Sunt livs webb >>

Upprop om bönedag för den svenska sjukvården
Läs artikeln i Dagen >>

Krävs ett vägledande fall i Sverige  
Läs artikeln i Världen idag >>

Livets slut: patienten ska bestämma  
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Svårt sjuka ska få avsluta livsuppehållande behandling
Läs artikeln på SVT:s webb >>

Majoritet för dödshjälp i Finland 

Läs notisen i Skånska Dagbladet >>

Två människors liv på spel 
Läs kommentaren i Världen idag >>

Att avbryta en livsuppehållande behandling är ett etiskt beslut
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Zürich röstade nej till försvårande av självmord
Läs artikeln Dagens Nyheter >>

Schweizisk folkomröstning om dödsturism
Läs artikeln i Dagen >>

Leversjuk nioåring i unik operation
Läs artikeln i Göteborgs-Posten >>

Biskop: tillåt läkarassisterat självmord
Läs artikeln i Kyrkans Tidning >>

Petra, 35, blev påkörd bakifrån
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Passiv dödshjälp godkänns i nya föreskrifter
Läs artikeln i Världen idag >>

Candrahs kamp har gett ny lag
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Förslag på nya föreskrifter om livsuppehållande behandling
Läs pressmeddelandet från Socialstyrelsen >>

"Ritual vore som att välsigna mord"
Läs artikeln i Världen idag >>

Aktiv dödshjälp - en fråga om etik
Läs artikeln i Östgöta Correspondenten >>

Även politiker ska dö
Läs artikeln i ETC >>

Döden är oåterkallelig
Läs ledaren i Östgöta Correspondenten >>

Skillnaden mellan avsikt och insikt
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Ska dödshjälp bli det nya svarta?
Läs ledaren i Expressen >>

Var går gränsen för nyttomaximeringen?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Socialstyrelsen förtydligar om livsuppehållande behandling och organdonation
Läs på Socialstyrelsens webb >>

Död får respiratorbehandlas
Läs artikeln i Sydsvenska Dagbladet >>

Vården i slutskedet måste vara värdig
Läs debattartikeln i Dagen >>

Tar avstånd från planerad dödshjälpsklinik
Läs artikeln i Vårdfokus >>

Planer på klinik för dödshjälp i Nederländerna
Lyssna på Ekot på Sveriges Radio >>

Nyttigt med Kierkegaard inom den palliativa vården?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Varför skulle vår mor behöva lida för att dö?"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Kan vi designa döden?
Läs artikeln i Expressen >>

Människosynen fundamental för god vård
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Aktiv dödshjälp behövs inte
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Patienter ska få sövas in i döden
Läs artikeln i Dagen >>

Bra resultat av tidig palliativ vård
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tidig palliativ vård gav högre livskvalitet vid lungcancer
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

”Jag går mot döden vart jag går ...”
Läs artikeln i Dagen >>

”En god död är när man känner sig trygg”
Läs artikeln i Dagen >>

Protestantiska kyrkor diskuterar dödshjälp
Läs artikeln i Kyrkans Tidning >>

Barmhärtighetsmord måste skiljas från mord
Läs debattartikeln i Kyrkans Tidning >>

Svåra gränser vid dödshjälp
Läs debattartikeln i Aftonbladet >>

Rätten att dö har blivit viktigare än rätten att leva
Läs krönikan i Aftonbladet >>

Präst: "Att rädda livet till varje pris - det är ett ofog"
Läs intervjun i Dagen >>

Rätten av avstå från vård
Läs ledaren i Läkartidningen >>

Har vi rätt att bestämma över döden?
Läs Sture Gustafssons debattartikel i Dagen >>

Vad är egentligen en värdig död?
Läs krönikan i Kyrkans Tidning >>

Vi borde acceptera naturlig död
Läs artikeln i Dagen >>

Vidga samtal om livets slut
Läs ledaren i Dagen >>

My sons have a deadly disease 
Läs artikeln i The Sun (på engelska) >>

Staffan Bergströms vanföreställningar
Läs p. Erwin Bischofbergers debattartikel i Läkartidningen >>

Katolsk övertygelse om »Vatikanens ­vanföreställningar«
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Fler kvinnor begärde dödshjälp i Nederländerna
Läs artikeln i Världen idag >>

Frågan om vår sista tid högaktuell
Läs artikeln i Världen idag >>

Etikprofessor vill att döende patienter ska få hjälp att avsluta livet
Läs artikeln i tidningen Vårdfacket >>

Den palliativa vården diskuteras på nationell konferens
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

”Jag ligger på sjukhus, fast jag är hemma”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Jenny, 47, cancersjuk: ”På hospice fanns allt vad jag saknat i sjukvården.”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Vid livets slut är det patienten som bestämmer
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Överläkaren: ”Inför döden är vi lika olika som vi annars är som människor.”
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Njurdonatorer lever lika länge som andra
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Låt oss bryta med suicidtabut!
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Debattörer besvikna över uteblivet svar om dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Dödshjälp enar politiker över blockgränsen
Läs artikeln på SVT Rapport >>

Hägglund säger nej till utredning om dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Att följa patientens önskemål är något annat än dödshjälp
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

”Inget mänskligt liv är ovärdigt”
Läs artikeln i Världen idag >>

Slutet gott?
Läs debattartikeln i Expressen >>

Kristdemokraterna är inte de konstiga
Läs ledaren i Hela Gotland >>

Vi behöver hjälp att möta döden
Läs ledaren i Kyrkans Tidning >>

Sjöberg och Isacsson går vilse i vårt inlägg
Läs debattartikeln om dödshjälp i Läkartidningen >>

Bevisbördan faller på förespråkarna
Läs debattartikeln om dödshjälp i Läkartidningen >>

»Sluttande planet« och konsekvenserna av införande av dödshjälp
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Avbrytande av behandling – vad säger lagen?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Allmänna råd kommer till årsskiftet
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Vård på laga villkor
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Hon värnar människovärdet
Läs artikeln i Världen idag >>

Är Helénas liv mindre värdigt?
Läs kolumnen i Aftonbladet >>

Sluttande plan mot ättestupan
Läs krönikan i Kristianstadsbladet >>

Aktiv dödshjälp oförenlig med läkaretiken
Läs debattartikeln i Upsalas Nya Tidning >>

Sjukdom är inte mord
Läs ledaren i Upsalas Nya Tidning >>

Partiledarna oeniga i dödshjälpsdebatten
Läs artikeln i Världen idag >>

”Oro bland våra medlemmar”
Läs om DHR:s reaktion om dödshjälpsdebatten i Världen idag >>

Bygg ut hospicevården
Läs ledaren i Dagen >>

Långsam hantering av dödshjälpsfråga
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Dödshjälp ingen utväg
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Etiskt sett två olika saker
Läs ledaren om dödshjälp i Blekinge Läns Tidning >>

Familjen i centrum i Benedikt XVI:s tal till de nordiska biskoparna
Läs påvens tal på Vatikanradions hemsida >>

Systematisk planering gav bättre vård i livets slutskede
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

De ber om att få sluta sina liv
Läs artikeln i Dagen >>

Osmaklig dödshets mot svårt sjuka
Läs ledaren i Världen idag >>

Rätten att dö förpliktigar
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Livets värde påverkas inte av om befruktningsögonblicket är en process i många steg
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

»Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd …«
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Obamas vårdreform väcker känslor
Läs artikeln i Dagen >>

Ingen tycks vilja veta
Läs debattartikeln i Smålandsposten >>

Klarlägg rättsläget om liv och död i vården
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

”Kim har rätt att avsluta”
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Naiva svenskar säger ja till död
Läs kolumnen i Aftonbladet >>

Majoriteten för aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Dödshjälp - en rättighet?
Läs artikeln i Expressen >> 

Rimlig rätt att dö
Läs ledaren i Dagens Nyheter >>

Läkare ska vårda, inte döda
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Medlidande gör dödshjälp godkänd
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Nyhetsmorgon diskuterar dödshjälp
Se klippet från TV4 >>

Ska svårt sjuka få hjälp att dö?
Se klippet från TV4 >> 

Få länder tillåter aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

”Idag kan man inte uppfylla kvinnans önskan att få dö”
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Rätten till ett värdigt slut
Läs ledaren i Helsingborgs Dagblad >>

”Jag vill inte lida längre”
Läs intervjun i Aftonbladet med kvinnan som skrivit till Socialstyrelsen >>

”Jag är glad att jag inte fick som jag ville”
Läs intervjun i Aftonbladet med totalförlamade Martin Engqvist >>

Rätten att dö kan bli tvång
Läs ledaren i Expressen >>

Lag står mot lag – vad gäller?
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Patienter har rätt till sin egen död
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Chat med motståndare till aktiv dödshjälp
Läs chatten i Svenska Dagbladet >>

Chat med förespråkare till aktiv dödshjälp
Läs chatten i Svenska Dagbladet >>

Socialstyrelsen: Råd om dödshjälp vid årsskiftet
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Hägglund: Aktiv dödshjälp är oacceptabelt
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Kvinna som vill ha dödshjälp får nej från Socialstyrelsen
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Det behövs tydliga regler för beslut om vem som ska få dö
Läs ledaren i Dagens Medicin >>

Vädjan om hjälp att dö ger Socialstyrelsen bekymmer
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

När får man avbryta livsuppehållande behandling?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Kvinna ber om hjälp att få dö
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Dödshjälp - för eller emot?
Läs debattartikeln i M-magasin >> 

När kan patientens nej bli ja i vårdsituationen?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >> 

Svenska 20-åringar med mycket låg födelsevikt mår oväntat bra
Läs artikeln i Läkartidningen >>

The worldwide war on baby girls
Läs artikeln i The Economist (på engelska) >>

Mammorna yngst i Dorotea – äldst i Danderyd
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ersta sjukhus toppar lista över vård i Stockholm
Läs artikeln i Dagen >>

Njurdonation minskar inte överlevnaden på längre sikt
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Stora demonstrationer mot Spaniens nya abortlag
Läs artikeln i Världen idag >>

Tonårsaborter måste minska
Läs debattartikeln i Världen idag >>

"Det går att vara lycklig utan barn"
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Mer stöd till sjukhusens andliga vård
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ja till livet om utlandaborter: Socialstyrelsen ger fel uppgift
Läs artikeln i Världen idag >>

Missfall kan bli ett brott i Utah
Läs artikeln i Dagen >>

Våga tala om de oföddas värde
Läs kommentaren i Världen idag >>

Brown vill inte införa dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >>

Avhållsamhet bästa vaccinet
Läs debattartikeln i Världen idag >>

Änkebränning, dödshjälp och abort
Läs ledaren i Världen idag >>

Nadja var 15 år när dottern kom
Läs artikeln i Expressen >>

Sluttande planet och starka känslor - svår kombination?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Dagens medicinska etikutmaning
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Carina Häggs demokrati är en åsiktsdiktatur
Läs debattartikeln i Dagen >>

Rätten att få avvika
Läs debattartikeln i Dagen >>

Värdighet från början till slut
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Vem avgör när livet är värt att leva?
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Kungsbackapar får frysa embryon längre
Läs artikeln i Hallands Nyheter >>

22-årig singel och mamma
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Något för vår nya EU-minister
Läs kommentaren i Världen idag >>

Dödshjälp för friska nytt krav
Läs ledaren i Dagen >>

Media och säkert sex
Läs reflektionen i Läkartidningen >>

Bloggare fick debattpris
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

"De har rätt att avsluta meningslös behandling"
Läs artikeln i Kvällsposten >>

Sämre vård om rädslan får styra
Läs ledaren i Kyrkans Tidning >>

Lindra, men aldrig döda
Läs ledaren i Dagen >>

På 37 år som cancerläkare har jag aldrig mött en patient som bad om eutanasi 
Läs artikeln i The Daily Mail (på engelska) >>

Adopterade embryo - födde tvillingar
Läs artikeln på Nyhetskanalen >>

Kyrkans stöd allt viktigare i vården
Läs artikeln i Kyrkans Tidning >>

Alla gravida erbjuds kubtest
Läs artikeln i Upsala Nya Tidning >>

Läkaren vägrade ge Åke, 80, dropp
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Fler samtal om döden behövs
Läs ledaren i Hemmets Vän >>

Konferens med SKR tog upp frågor om livets slut
Läs artikeln i Världen idag >>

Ärkebiskopen vill inte ha dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Tillbaka till naturen med modern teknik
Läs artikeln i Norrländska Socialdemokraten >>

Har livet ingen början?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Frågan ingen av oss kommer undan
Läs ledaren i Kyrkans Tidning >>

Fler ratar fri abort i USA
Läs artikeln i Världen idag >>

Riskabelt med samvetsklausul
Läs ledaren i Smålandsposten >>

Inför en samvetsklausul snarast
Läs debattartikeln i Dagen >>

Ny version av etiska regler
Läs ledaren i Läkartidningen >>

Lagförslag om etikprövning av nya metoder
Läs artikeln i Läkartidningen >>

I livets eller dödens tjänst?
Läs krönikan i Ystads Allehanda>>

Schweiz vill folkomrösta om självmord
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

"Ökade vårdkostnader ett moraliskt dilemma"
Läs Peter Singers artikel i Sydsvenskan>>

Vård i livets slutskede
Läs ledaren i Tidningen Ångermanland >>

Debattpris till Tännsjö får kritikerna att rasa
Läs artikeln i Dagen >>

Aktörsmodellen - handfast verktyg vid etiska dilemman
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Dödshjälp i Holland: Fler får aktiv hjälp att dö
Läs artikeln i Världen idag >>

Läkaren som riskanalytiker
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Från läkarpaternalism till patientautonomi
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Studenter behöver få träna etik under klinisk praktik
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vad är då en människa?
Läs ledaren i GT/Expressen >>

Ebba, 4, lever livet
Läs artikeln i Arbetarbladet >>

Välj inte liv till varje pris
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Vill vi leva utan Ica-Jerry och David Lega?
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

Schweiz vill stoppa dödsklinik
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Stöd för rätten till värdigt slut
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

”Jag vill somna in lycklig”
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Döende tillåts bli nedsövda
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Dödshjälp: Vad gäller – och vad händer framöver?
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

”Jag har aldrig ångrat mitt beslut”
Läs artikeln i Aftonbladet >>

Donation till varje pris?
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

"Lämna Afrika i fred"
Läs artikeln i Världen idag >>

From Saint Peter’s Square to Harvard Square
Läs artikeln om aidsforskaren som ger påven rätt (på engelska) >>

Påven har rätt: i kampen mot aids är trohet viktigare än kondom
Läs Maria Hasselgrens debattartikel på Newsmill >>

Ökar risken för oetiskt förfarande om staten betalar njurdonatorer?
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Helt fritt eller inte?
Läs ledaren i Norrköpings Tidningar >>

 

Kontroversiellt förslag i Skåne: sista viljan bara ett klick borta
Läs artikeln i Världen idag >>

Vad är en människa värd?
Läs ledaren i Dagen >>

Döende lidande patienter ska få mer att säga till om
Läs artikeln i Dagen >>

Han vill välja när han ska dö
Läs artikeln i Härnösands allehanda >>

Människovärdet lyfts fram i kyrkor under Livets söndag
Läs artikeln i Världen idag >>

Mänskligt vid livets slut
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

»Patientinflytandet bör öka vid sedering«
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Nya etiska reglerna antagna
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Here's the case for not pulling the plug, doctor
Läs artikeln i The Times (på engelska) >>

Gör palliativ medicin till egen specialitet
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Alla ska ha rätt till en värdig vård i livets slutskede
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Donation till varje pris?
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Vem äger ditt liv?
Läs krönikan i Länstidningen Östersund >>

"Riskabel doktrin om dödshjälp"
Läs Peter Singers artikel i Sydsvenskan >>

"Rätten att avstå livsuppehållande behandling i fokus
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vård i livets slutskede på seminarium
Läs artikeln i Världen idag >>

Han vill ha rätt till assisterad dödshjälp 
Läs artikeln i Dala-Demokraten >>

Till föräldrarna som står inför ett fruktansvärt beslut: min son visar att man alltid ska ge livet en chans
Läs ett öppet brev till en engelsk mamma, som vill få rätt att avsluta sin sons livsuppehållande behandling (på engelska)>>

Vägledning i etisk balansgång
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Aktiv dödshjälp är svår att ångra 
Läs debattartikeln i Dagen >>

Människa - vad är du värd?
Läs debattartikeln i Hemmets Vän >>

Schweiz vill stoppa självmords-turism
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Den farliga valfriheten
Läs ledaren i Dagen >>

Etikprofessor: svensk vård klarar inte aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Dagen om Respekts hearing om eutanasi >>

Politik på liv och död
Läs ledaren i Dagen >>

Dödshjälpsförespråkare tror på ny lag
Läs artikeln i Dagen >>

Bättre erbjuda livshjälp än dödshjälp
Läs debattartikeln i Hemmets Vän >>

Redskap finns och plattformen håller
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Samråd förutsättning för palliativ sedering
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Professorn önskar snar eutanasilag
Läs i Världen idag om Respekts hearing om eutanasi >>

Ett värdigare slut på livet
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Svåra beslut om liv och död
Läs ledaren i Skånska Dagbladet >>

Utan kyla och eftertanke får patienterna lida
Läs ledaren i Svenska Dagbladet >>

Patienter riskerar plågsam död
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Livstestamente ökar inflytande över vården"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Inte självklart rätt att lindra dödsångest med läkemedel
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Barmhärtigheten går ibland före livets helgd till varje pris
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Dold praxis kring överdoser
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Riktlinjer krävs för svåra vårdbeslut
Läs artikeln i Världen idag >>

Etik, prioriteringar och värdegrund
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Dödshjälp är inte sjukvård
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

När perspektivet ändras
Läs ledaren i Dagen >>

Rätt att välja när man ska dö?
Läs ledaren i Ljusnan >>

Dödshjälp är inget alternativ
Läs debattartikeln i GT/Expressen >>

Förstärk döendes rätt att bestämma
Läs debattartikeln i Dagen >>

Beslutet kan inte tas ensidigt av föräldrarna
Läs artikeln i Läkartidningen >>

När ska man rädda dem - och vem ska bestämma?
Läs Torbjörn Tännsjös artikel om extremt underburna barn i Läkartidningen >>

Ett klargörande av den katolska synen på vård i livets slutskede?
Läs debattartikeln från Signum >>

"Dela ut gratis p-piller till skolelever över 15"
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Synpunkter och frågor kring elektiv ventilation
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Viktigt klargöra när elektiv ventilation får bedrivas
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Dags att utbilda legitimerade självmordsassistenter?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Niels Lynöe har rätt på felaktiga grunder
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Lynöe ska inte bestämma hur vi ska diskutera medicinsk-etiska frågor
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Läkarna struntade i att rädda pappas liv
Läs debattartikeln i Expressen >>

Nollvision för självmord ­– vad är alternativet?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

”Livet är inte svart eller vitt”
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >>

Mannen som brinner för den sista tiden i livet
Läs artikeln i Sundsvalls Nyheter >>

Hägglund vill bättra vård för döende
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Bostadsort avgör vård i livets slut
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Forskare efterlyser fler etiska diskussioner i internetforum
Läs artikeln i Dagens Medicin >>

Våga tala om döden
Läs krönikan i Expressen >>

Regeringens nollvision för självmord kan få motsatt effekt
Läs debattartikeln som tar upp assisterat självmord i Läkartidningen>>

Livets gåva - en etisk meditation i påsktid
Läs biskop Anders Arborelius meditiation >>

Morfin för att patienten inte ska vakna är inte palliativ vård
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

"Vi är kallade att vara livets väktare"
Läs intervjun med biskop Anders Arborelius om dödshjälp i Världen idag >>

Palliativ sedering - myter och fakta
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Palliativ sedering är ovanlig inom specialiserad palliativ vård i Sverige
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Barmhärtigheten kommer först
Läs intervjun med en holländsk läkare i Läkartidningen >>

Myter får ge vika för fakta när dödshjälp sätts under lupp
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vem ska besluta om avslutande av livsuppehållande behandling av barn?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

"Varje individ ska ha rätt att avsluta sitt liv"
Läs intervjun i Världen idag >>

Ett samhälle på sluttande plan
Läs ledaren i Dagen >>

Rätt frågor om vård i livets slut – men oroväckande svar
Läs debattartikeln i Dagens Medicin >>

Avsluta behandling – svåra beslut i neonatalvården
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Livshjälp i stället för dödshjälp
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Att få avsluta sitt liv utan att ha smärta
Läs artikeln i Världen idag >>

Vem bestämmer om mitt liv har något värde?
Läs debattartikeln på Newsmill >>

"Nederländerna, ett dödligt föregångsland"
Läs artikeln i Världen idag >>

Vad är ett värdigt liv?
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

"Debatten om dödshjälp är förvirrad och missledande"
Läs artikeln i Världen idag >>

Även det etiska resonemanget måste följa vissa spelregler!
Läs Niels Lynöes debattartikel i Läkartidningen >>

Henks farfar fick eutanasi mot sin vilja
Läs artikeln i Världen idag >>

Vänta med tvärsäkra uttalanden
Läs Göran Hägglunds debattartikel i Svenska Dagbladet >>

Palliativ vård skall värna människovärdet
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Sjuka kan pressas till att be om dödshjälp
Läs intervjun med Anders Milton i Världen idag >>

Sluttande planet oundvikligt
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Legalisering av den självklara rätten att bestämma över sitt liv
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Den lidande och döende människan måste själv få sista ordet
Läs SMER:s debattartikel i Läkartidningen >>

Det är mest de starka och friska som hörs
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Vilseledande argumentation från Statens medicinsk-etiska råd
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Avbruten behandling inte dödshjälp
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Vård i livets slutskede och livsuppehållande behandling
Läs klargörandet från Socialstyrelsen >>

Min mamma utsattes för passiv dödshjälp
Läs Jerzy Sarneckis debattartikel på Newsmill >>

Palliativ sedering är ovanlig inom palliativ vård i Sverige
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Tillsätt en utredning nu, Hägglund!
Läs debattartikeln från SMER:s representanter i Dagen >>

Satsa på bättre vård - inte dödshjälp
Läs Göran Hägglunds debattartikel i Dagen >>

"Som läkare vill jag inte ta liv"
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Ska vi ha rätt att få hjälp att dö?
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Hur definieras ett meningslöst liv?
Läs Respekts debattartikel i Dagen >>

Även SMER kritiserar förslag till nya vårdprioriteringar
Läs artikeln i Läkartidningen >>

"Dödshjälp avhumaniserar vården"
Läs debattartikeln i Sydsvenskan >>

Varför är dödshjälp oacceptabelt?
Lyssna på Respekts Benedicta Lindberg i Vatikanradion (klicka på högtalaren i början av artikeln) >>

Dödshjälp förminskas till fråga om självbestämmande
Läs ledaren i Dagen >>

Håvar de in pengar på förtvivlade patienter?
En f.d. anställd berättar om Dignitas verksamhet (på engelska) >>

Medicinsk-etiska rådets förslag ingen kapitulation
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Blankt nej till dödshjälp
Läs artikeln i Världen idag >> 

Vilka krafter är de som bejakar dödshjälp beredda att släppa loss?
Läs debattartikeln i Dagen >>

Brett åtgärdsprogram behövs för att minska aborterna
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Eutanasi och läkarassisterat självmord som ersättning för god lindrande vård?
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Döendet har gömts undan
Läs krönikan i Expressen >>

Det behövs ingen partiöverskridande grupp i riksdagen för dödshjälp
Läs debattartikeln i Dagen >>

Vården ska ge livshjälp och inte dödshjälp
Läs debattartikeln i Helsingborgs Dagblad >>

Läkarassisterat självmord - risk för avhumaniserad vård
Läs debattartikeln i Läkartidningen >>

Hur mycket ska vi betala för vår död?
Läs ledaren i Aftonbladet >>

Slarva inte med döden!
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Människor vill känna sig behövda
Läs artikeln i Svenska Dagbladet >>

Döden är inget vi gärna pratar om
Läs ledaren i Ljusnan >>

Därför behövs kyrkan i dödshjälpsdebatten
Läs debattartikeln i Expressen >>

Aktiv dödshjälp kan devalvera människans värde
Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten >>

Tänk efter en gång till
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter >> Artikelförfattaren Johan Frostegård medverkade vid Respekts samtalskväll om dödshjälp d. 29 januari.

Ny instruktion om bioetiska frågor från Troskongregationen
Läs dokumentet (på engelska) >>

Alla ska vi dö
Läs artikeln i Dagens Nyheter >>

Aktiv dödshjälp?
Läs debattartikeln i Sundsvalls Tidning >>

Människovärdet lyfts fram i kyrkor under Livets söndag
Läs artikeln i Världen idag >>

Borde läkare ha avkortat våra liv?
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet >>

Arborelius inför Livets söndag
Läs artikeln i Dagen >>

Det sker glidningar i terminologin i dödshjälpsdebatten
Läs debattartikeln i Dagen >>

Döden är inte en fråga för det egna självbestämmandet
Läs ledaren i Dagen >>

Etiskt råd på sluttande plan
Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet skriven av två av Respekts rådsledamöter >>

Vi vill ha livshjälp – inte dödshjälp
Läs artikeln i Dagen >>

Etikforskning får eget centrum
Läs artikeln i Dagen >>

Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vård i stället för dödshjälp
Läs artikeln i Sundsvalls Tidning >>

Andliga och existensiella behov måste fyllas också på sjukhusen
Läs artikeln i Dagen >>

Kyrkorna måste delta i debatten om eutanasi
Läs Respekts vice ordförandes debattartikel i Dagen >>

Du får själv välja mellan livet och döden
Läs ledaren i Barometern >>

Livshjälp behövs - inte dödshjälp
Läs debattartikeln i Dagen >>

Vackra ord leder fel
Läs ledaren i Dagen >>

Dödshjälp inget för Sverige
Läs biskop Anders Arborelius debattartikel i Svenska Dagbladet >>

Svår fråga om dödshjälp
Läs ledaren i Västerviks-Tidningen >>

"Säg nej till dödshjälp"
Läs artikeln i Dagen >>

SMER vill utreda möjligheter till läkarassisterat självmord
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Formulering kring etik splittrar läkare
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Why I prescribe drugs for suicide
Läs artikeln skriven av en av läkarna som arbetar för Dignitas (på engelska) >>

Murky truth behind Swiss suicide "clinic" Dignitas
Läs artikeln från The Times (på engelska) >>

Samvetet behövs i vården
Läs ledaren i Dagen >>

Många tror att Sverige har en samvetsklausul
Läs artikeln i Dagen >>

Göran Hägglund: Öppna samtal och respekt bästa sättet
Läs artikeln i Dagen >>

Det är inte rätt att tvinga människor
Läs artikeln i Dagen >>

Man kommer att döda patienters förtroende om man tillåter läkarassisterat självmord
Läs artikeln i The Times (på engelska) >>

Döden kan inte läggas till rätta
Läs ledaren i Göteborgs-Posten >>

Politikern vill tillåta aktiv dödshjälp
Läs artikeln i Expressen >>

Från allas lika värde till hälsoekonomisk kalkyl
Läs artikeln i Läkartidningen >>

Vatikanen överger inte synen på när dödsögonblicket infaller
Läs artikeln i Dagen >>

Hon valde livet
Läs artikeln från Helsingborgs Dagblad >>


Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän