Världsvid namninsamling mot abort som mänsklig rättighet

17 december 2008
Samtidigt som FN:s konvention om de mänskliga rättigheternas fyller 60 år har flera grupper som arbetar för livet och för familjen presenterat en skrivelse, som stöds med 5,4 miljoner namnunderskrifter, till FN. Skrivelsen uppmanar till att konventionen ändras till att skydda ofödda barn från abort samt till att ge skydd åt den traditionella familjen.
Skrivelsen utvecklades som ett svar på några abortorganisationers strävan att få abort accepterat som en mänsklig rättighet. Vid en presskonferens på FN:s huvudkontor i New York i fredags, i samband med att skrivelsen officiellt lämnades över till FN, förklarade representanter från flera organisationer för livet och familjen det de anser vara den korrekta förståelsen av artiklarna 3, 16, 25 och 26 i FN:s världsomfattande deklaration om mänskliga rättigheter. De menar att deklarationen allt oftare feltolkas av FN-kommittéer och tjänstemän för att få abort, homosexuellt partnerskap och andra ”rättigheter” legaliserade i samtliga FN:s medlemsländer. Läs mer >>

I Europa lanserades namninsamlingen av Europaparlamentarikerna Anna Záborská från Slovakien och Carlo Casini från Italien. För ett år sedan grundade de en grupp, Familiokratos, för att påminna om vikten av att upprätthålla FN-deklarationens ursprungliga mening och påminna om att den gäller alla människor. Under det gångna året har Familiokratos samlat in 5,4 miljoner underskrifter som stöd för familjen och rätten till livet.

Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM), ett institut baserat i New York med syftet att överse och påverka FN:s sociala arbete, tog tidigare i höst över ansvaret och har arbetat för en världsvid spridning av namninsamlingen. Austin Ruse, ordförande för C-FAM, förklarade vid presskonferensen att namninsamlingen startade för två månader sedan och att den under denna korta tid har resulterat i 437 000 underskrifter från hela världen. C-FAM har nu därför tagit beslutet att fortsätta namninsamlingen med sikte på att presentera en miljon underskrifter till FN:s generalförsamling nästa vår.

Källor: Familiokratos (familiokratosen.blogspot.com) och C-FAM (www.c-fam.org)

Utskriftsvänlig version           Tipsa en vän

Skrivelsen till FN kan skrivas under på C-FAM:s hemsida här >>

Skrivelsen till FN kan också skrivas ut här >>. Underskriften måste då postas till USA.